Lock

Comentariu

Lock

Comentariul poeziei „Luceafărul” de Mihai Eminescu este unul dintre cele mai complexe materiale pe care le poți folosi pentru o pregătire eficientă atât pentru ora de limba română, cât și pentru examenul de Bacalaureat. În cazul în care vei primi cerința de a scrie un rezumat pe tablouri al poemului „Luceafărul” sau va trebui să demonstrezi că opera lui Mihai Eminescu este o artă poetică ce aparține romantismului, dezvoltând detaliile pe care ți le pun la dispoziție editorii Liceunet, vei reuși să scrii materiale care să-ți asigure obținerea rezultatelor d…

...

...

Tema

Pentru a putea identifica tema poeziei „Luceafărul” trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume și viață a autorului. Analizând perioada de creație a liricii eminesciene, aflăm că aceasta corespunde romantismului eminescian, ultima etapă a curentului literar considerat romantism târziu.

Viziunea poetului este reprezentată prin temele și motivele romantice invocate, imaginarul poetic îmbrăcând realitatea concretă într-o formă specific eminesciană.

Exemplu

În procesul de creare a poeziei „Luceafărul”, Mihai Eminescu s-a folosit de un basm românesc, pe nume „Fata din grădina de aur” de Richard Kunisch, oferindu-i un sens alegoric. Acest poem este de factură romantică nu doar datorită poveștii de iubire impresionante, și a personajelor excepționale, precum Luceafărul sau fata de împărat, ci și datorită motivelor specifice folosite: iubirea, natura, depășirea condiț…

...

Rezumat pe tablouri

Secvențele lirice ale poeziei eminesciene sunt părțile din care aceasta este formată. Interpretând cele patru tablouri ale poeziei, vom recunoaște simbolurile centrale (luceafărul, noaptea, Creatorul, demonul), care au rolul de a contura tabloul artistic și viziunea despre lume a poetului.

De asemenea, putem observa cum alternează vocile actanților, (Luceafărul/ Hyperion, fata de împărat/ Cătălina, Cătălin, Demiurgul/ Creatorul) de-a lungul a celor patru planuri alcătuite simetric, prin analiza fiecărei secvențe. În acest fel, dăm dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând totodată conexiuni cu viziunea romantică a poetului.

Exemplu

Analizând elementele de compoziție ale poeziei observăm faptul că textul are la bază patru secvențe lirice, fiecare secvență fiind o ilustrare a temei poeziei. Poemul se construiește în jurul antitezei romantice, care duce la nașterea unor relații de opoziție: terestru/ cosmic, real/ ireal, sus/ jos. Structura este una clasică, formată din 98 de catrene structurate în patru tablouri care se desfășoară pe două planu…

...

Poem romantic

Analizând caracteristicile poeziei eminesciene observăm că ea se încadrează în curentul literar romantism. Folosindu-ne de marile teme și de motivele literare invocate de autor, putem, de asemenea, încadra poezia în categoria speciei literare numite meditație filosofică.

În plus, atunci când demonstrăm apartenența poemului la romantism (faptul că Luceafărul este un poem romantic) ne putem folosi și de elementele de compoziție mai sus amintite (titlu, secvențe lirice, limbaj poetic), fiind nevoie să susținem ideile cu ajutorul exemplelor din text.

Exemplu

Poezia reprezintă o meditație asupra destinului geniului în lume: condiția superiorității lui și faptul că este incompatibil lumii terestre-profane, toate acestea constituind elemente elegiace de natură romantică. Totodată, poemul „Luceafărul” este considerat de către criticii literari ca fiind cea mai reprezenta…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in