Comentariu

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Gemenii” este important să menționezi apartenența acesteia la un anume curent literar, precum și specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/temele poeziei, precum și data publicării. De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poemul „Gemenii”, de Mihai Eminescu, a fost publicat pentru prima dată în anul 1902, în volumul intitulat „Poezii postume”. Alături de prologul „Sarmis”, opera se prezenta într-un număr de douăsprezece manuscrise, elaborate între anii 1876 și 1881…

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Gemenii”, avem de-a face cu teme și abordări tipic eminesciene, într-un context inedit, care amintește de preocuparea poetului pentru mitologia dacă. 

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de dacism, în contextul preocupării lui Eminescu pentru această parte a istoriei poporului nostru. În viziunea lui, Dacia reprezintă un context în care există un soi de eroism pur, diferențiat, prin profunzimea spiritualității s…

...

Comentariu pe scurt

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poemul eminescian „Gemenii” se împarte în trei scevențe. Astfel, textul debutează cu descrierea spațiului acțiunii, care se desfășoară cu ocazia morții lui Sarmis: „Iar colo-n fruntea salei e-un tron acoperit/ C-un negru văl de jale, căci Sarmis a murit./ Iar chipu-i ­cel din urmă în lungul șir de regi/ Sub vălu-i ca pe-o umbră, abia îl înțelegi”. În tot acest timp, Brigbel, fratele geamăn al lui Sarmis, este nerăbdător să preia tronul fratelui său: „Un ceas mai am, și iată că voi ajunge-n fine/ Atât de sus în lumea creată pentru bine”.
[...]
Preotul bătrân este …

...

Apartenența la romantism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Gemenii” la curentul literar romantic, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Apărut ca reacție la clasicism, romantismul condamnă convenționalismul și rigiditatea acestuia, reprezentând, la vremea respectivă, un curent literar revoluționar. 

Exemplu

Creația literară eminesciană s-a manifestat după explozia romantismului în Europa, astfel încât poetul este considerat a fi ultimul mare romantic european. Lirica lui aparține unui romantism târziu, ce coincide cu producerea maturizării este…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in