Comentariu

...

Tema 

O analiză corectă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Freamăt de codru”, avem de-a face cu tema naturii și cu cea a iubirii, cele două aflându-se î…

...

Rezumat (comentariu pe strofe)

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Freamăt de codru” cuprinde opt strofe a câte șase versuri fiecare.
[...]
Prima strofă introduce cititorul în cadrul natural feeric descris de către eul liric, care se lasă purtat de vraja naturii. Lacul, element adesea întâlnit în operele romantice eminesciene, este personificat, mișcările unduioase ale apei dând…

...

Apartenența la romantism 

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Freamăt de codru” la curentul literar romantic, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Apărut ca reacție la clasicism, romantismul condamnă convenționalismul și rigiditatea acestuia, reprezentând, la vremea respectivă, un curent literar revoluționar. 

Exemplu

În primul rând, textul se încadrează în curentul literar romantic prin tematica aleasă. Astfel, întrepătrunderea dintre tema naturii și cea a iubirii reprezintă …

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmu…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in