Argumentare operă lirică

Pentru a te ajuta să înțelegi mult mai bine poezia Fiind băiet păduri cutreieram și mai ales pentru a ști să argumentezi corect de ce aparține genului liric, profesorii noștri de limba și literatura română ți-au pregătit acest material care îți va folosi ca sursă de inspirație pentru a redacta un eseu pe această temă, dar și pentru a-ți îmbunătăți performanțele școlare.

„Poezia de față se definește ca fiind o operă lirică, ea însumând caracteristicile genului liric. O operă literară devine operă lirică dacă întrunește o serie de condiții, cum ar fi: poetul își exprimă în mod direct gândurile și sentimentele prin intermediul eului liric, iar opera nu conține personaje, întâmplări, acţiune sau subiect, motiv pentru care ea nu se poate nara (povesti). 

Astfel, eul liric se identifică încă de la început cu natura înconjurătoare, mai precis, cu spiritul pădurii în care și-a petrecut o bună parte din anii copilăriei și ai adolescenței. Pădurea devine un loc al reveriei, precum și un simbol al dorinței eternizării tinereții: «Fiind băiet păduri cutreieram/ Și mă culcam ades lângă izvor». Se construiește un tablou predominant vizual și auditiv («Un freamăt lin trecea din ram în ram/Și un miros venea adormitor./ Astfel ades eu nopți întregi am mas/ Blând îngânat de-al valurilor glas»), realizat printr-o acumulare a detaliilor ce evidențiază lentoarea mișcărilor, într-un cadru natural paradisiac, lipsit de griji.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in