Comentariu

Introducere

Introducerea unui comentariu despre poezia Dorința de Mihai Eminescu este la fel de importantă ca celelalte două părți (cuprinsul și concluzia), prin urmare, este esențial ca ideile tale să fie enunțate cât mai clar și concis. Aceasta trebuie să cuprindă informațiile cele mai importante despre operă. Trebuie să menționezi în ce perioadă a fost publicată, dar și să o încadrezi într-un curent literar, în cazul acesta fiind vorba despre o poezie ce se încadrează în romantism.

De asemenea, este foarte important ca în introducere să precizezi unele aspecte legate de operă, precum: numele acesteia și al autorului, dar și câteva cuvinte despre stilul scriitorului. Având o introducere corectă și promițătoare vei atrage atenția profesorului corector încă de la începutul lucrării, iar astfel vei avea șanse mai mari de a obține un punctaj bun.

Exemplu

Poezia „Dorință”, scrisă de către Mihai Eminescu, a fost publicată în anul 1876 în revista „Convorbiri literare”. Fiind concepută inițial sub forma unei scrisori de dragoste, poezia abordează tema iubirii și a naturii, de inspirație romantică. Poezia se încadrează în prima perioadă de creație a marelui poet, fiind evidențiată prin lirica erotică folosită. Principalul sentiment pe care poetul îl exprimă prin intermediul acestei poezii este cel al dorinței erotice, care însă nu se concretizează decât într-un plan fantastic.

Tema

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la tema poemului, aceasta influențând într-o mare măsură construcția operei. Totodată, este important ca acest aspect să fie precizat, pentru că el concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică poeziilor ce aparțin romantismului.

Exemplu

Poezia „Dorință” abordează atât tema dragostei, cât și tema naturii, cele două fiind în strânsă legătură. Tema dragostei este redată din perspectiva îndrăgostitului ce aspiră la o iubire ideală, pură, ce dobândește un nivel cosmic și care poate fi împlinită doar în mijlocul naturii. Prin intermediul eului liric, care este mistuit de imaginea iubitei și de întâlnirea cu aceasta, poetul descrie o legătură de dragoste intensă, pasională, aproape ireală.

Natura este cea căreia Eminescu îi conferă rolul de protectoare a iubirii dintre cei doi îndrăgostiți, care le preia grijile și le asigură mediul ideal pentru a-și trăi povestea de dragoste. În prezența celor doi, elementele din natură prind și ele viață, suferă transformări pozitive și se contopesc într-o simbioză perfectă cu îndrăgostiții.

Semnificația titlului

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la titlul poemului, acesta fiind de mare importanță pentru poeziile lui Mihai Eminescu. În cazul acesta, titlul este în strânsă legătură cu ideea pe care încearcă să o transmită autorul prin intermediul poemului, acesta sugerând pasiunea și nerăbdarea îndrăgostitului.

Exemplu

Titlul poeziei este sugestiv și transmite ideea generală a poemului, aceea a unei iubiri posibile, dar una care nu este împlinită. Astfel, „Dorință” exprimă intenția eului liric de a atinge o iubire pură, pasională, ce depășește planul real și se manifestă pe deplin într-un plan imaginar. De asemenea, titlul sugerează nerăbdarea iubitului de a-și vedea iubita și a interacționa cu ea, dar și nerăbdarea de a atinge, împreună cu aceasta, culmea iubirii ce este percepută ca fiind completă, ideală și perfectă.

Rezumat pe scurt

Comentariul poemului te va ajuta să delimitezi și să înțelegi cum au fost construite secvențele lirice ale poemului. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând strofele din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația, personificarea etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Eminescu.

Exemplu

Secvențele sunt delimitate prin alternanța imaginilor rustice ale naturii și scenele erotice descrise de către autor. De asemenea, alternanța planurilor, care oscilează între prezent și viitor delimitează cu succes tex

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in