Comentariu

...

Tema

Tema operei reflectă, printre altele, și viziunea despre lume a autorului. Identificarea ei reprezintă un aspect important în receptarea mesajului textului și a viziunii artistice. În cazul poeziei romantice eminesciene, tema este iubirea, armonios împletită cu tema naturii.

Exemplu

Iubirea reprezintă tema predominantă a operei de față, alături de natură. Cele două se împletesc armonios și susțin romantismul operei, întrucât sunt trăsături specifice acestui curent literar. Tema iubirii este resimțită în operă prin totalitatea mo…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este cea mai importantă parte a eseului. Ea ne oferă informații despre modul în care autorul își exprimă cu adevărat gândurile, ideile și sentimentele. În această parte a comentariului vom urmări ceea ce se transmite prin fiecare vers, care este intenția autorului  și ce sugerează el prin figurile de stil folosite. 

Exemplu

Prima strofă a poeziei debutează cu verbul la persoana a II-a „Vezi”, indice al adresării directe a eului liric către o altă instanță. Autorul invocă elemente ale cadrului natural pentru a-și exprima singurătatea: „rândunelele”, „frunzele”, „viile”. El își identifică trăirile cu starea naturii, ale cărei elemente sunt „părăsite”, la rândul lor. Strofa se încheie cu reluarea interogației retorice di…

...

Apartenența la curentul literar

Demonstrarea apartenenței operei la curentul literar romantic este esențială în înțelegerea viziunii despre lume a autorului, deoarece, din temele abordate, motivele literare și caracteristicile de limbaj specifice acestui curent, putem deduce poziția autorului vizavi de lume și arta literară. Apărut ca reacție la normele rigide ale clasicismului, romantismul a introdus preferința pentru sentimentele exprimate liber, deschis, fără constrângeri. Precum observăm în poezia lui Eminescu, primatul sentimentului asupra …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in