Comentariu

Semnificaţia titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Ce te legeni”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și forma acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul operei este important și trebuie analizat!

Exemplu: Titlul operei este conceput sub forma unei interogații retorice, adresată codrului de către eul liric. Interogația

....

Tema 

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Ce te legeni...”, avem de-a face cu tematici precum trecerea ireversibilă a timpului sau ciclicitatea ca regulă universală.

Exemplu: Tema poeziei este meditația asupra trecerii ireversibile a timpului, urmată de sentimentele care derivă din perceperea acestei realități. Codrul este personificat, reflectând sentimentele umane privind zădărnicia existenței noastre. Sub forma plecării

....

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Eminescu în versurile poeziei „Ce te legeni...” oferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul figurilor de stil. Astfel, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific eminescian. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in