Comentariu

...

Tema

Identificarea temei poeziei este o parte importantă a analizei textului, deoarece tema sugerează orientarea artistică a poetului și viziunea lui despre lume. Vom identifica tema prin prisma motivelor literare întâlnite și prin imaginile artistice construite.

Exemplu 

Tema operei este reprezentată de omagiul adus de către marele nostru poet național lui William Shakespeare, autorul romantic englez a cărui operă datează de secole. Poezia transmite o stare de spirit contemplativă, admi…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai amplă a eseului. În acest paragraf vom interpreta conținutul versurilor operei, din punctul de vedere al mesajului artistic transmis și al atmosferei create cu ajutorul imaginilor artistice și al figurilor de stil.

Exemplu

Poemul eminescian debutează cu exclamația retorică prin care eul liric îl invocă pe marele poet romantic englez. În continuare, el îi adresează acestuia un lung monolog, prin care îi mărturisește admirația pe care i-o poartă. Eul liric l-a transformat pe Shakespeare într-un idol, sonetele și dramele sale fiind o puternică influență care a stat la baza operei eminesciene. Bătrânul romantic este atât de viu în sufletul autorului, încât el îndrăznește să-l numească „prieten al sufletului său”. Opera shake…

...

Curentul literar

Încadrarea operei într-un curent literar este relevantă pentru identificarea viziunii artistice a autorului. În acest sens, vom observa că poezia „Cărțile”, de Mihai Eminescu, prezintă trăsături ale curentului romantic, pe care poetul l-a reprezentat în literatura română.

Exemplu

Lirica eminesciană este, prin definiție, romantică, prezentând, pe alocuri, și influențe ale clasicismului. În literatura română, poezia romantică eminesciană se diferențiază de cea romantică anterioară, ceea ce demonstrează importanța c…

...

Figuri de stil

Figurile de stil sunt elemente esențiale ale limbajului artistic, care denotă modul în care autorul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele. În acest paragraf vom analiza figurile de stil predominante și semnificația acestora.

Exemplu

Prin limbajul artistic expresiv utilizat, poezia transmite sentimentele de admirație ale eului liric față de entitatea căreia i se adresează. Predomină câmpul semantic al cunoașterii, reprezentat, prin metaforele: „izvor”, „cânturi”, „glas”, „lumine”. Comparația „Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe” sugere…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in