Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Când amintirile...” este important să menționezi date generale privind prima publicare a operei, precum și apartenența acesteia la un anumit curent literar.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia „Când amintirile...”, scrisă de Mihai Eminescu, a apărut pentru prima dată în revista „Familia”, numărul din luna mai, anul 1883. Această operă romantică aparține unei perioade de creație eminesciană mai puțin optimistă, dominată de melancolie și deziluzie. Alături de aceasta, se încadrează în aceeași categorie și alte poezii eminesciene, precum „Pe lângă plopii fără soț” și „S-a dus amorul”.

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Când amintirile...”, trebuie să menționezi detalii legate atât de structura, cât și de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul poeziei este important și trebuie analizat!

Exemplu

Titlul poeziei, încheiat cu puncte de suspensie, asemenea unei fraze neterminate, sugerează o poveste de dragoste incompletă. Asemenea iubirii ce unea odată cuplul de îndrăgostiți, și eul liric se simte incomplet, în postura de individ. Eșecul suferit în urma încheierii poveștii cu persoana iubită face ca eul liric să se refugieze în amintiri, căutând astfel consolare.

Tema poeziei

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Când amintirile...”, avem de-a face cu teme și abordări tipic eminesciene, cum ar fi iubirea romantică în comuniune perfectă cu sentimentele și gândurile eului liric, precum și legătura spirituală a acestuia cu natura. 

Exemplu

Tema poeziei este iubirea și dimensiunea sa filosofică, ceea ce oferă scepticism ideii de dragoste, contrar creațiilor eminesciene din prima perioadă. Predomină iubirea melancolică, la care se adaugă deziluzia eului liric, aflat pretutindeni în căutarea idealului amoros. Poezia „Când amintirile...” a fost concepută inițial în diverse variante, unele dintre ele pronunțându-se deschis împotriva infidelității femeii iubite, însă expresia dezamăgirii a fost, treptat, înlocuită de ideea căutării absolutului.

Rezumat

Recomandăm realizarea comentariului (precum și a rezumatului) poeziei Când amintirile dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu de rezumat bazat pe strofele din Când amintirile

Prima strofă introduce cititorul în imaginarul poetic eminescian și stabilește subiectul poeziei: nostalgia unei iubiri trecute (Când amintirile-n trecut/  Încearcă să mă cheme”). Chiar dacă povestea de dragoste propriu-zisă este încheiată, eul liric revizitează amintirile legate de aceasta, în special prin intermediul frecventării locurilor care îi amintesc de ființa iubită. Această idee este sugerată de ultimele versuri ale primei strofe („Pe drumul lung și cunoscut/ Mai trec din vreme-n vreme”), precum și de primele versuri ale celei de-a doua strofe, care marchează începutul concret al unei călătorii imaginare în trecut. 

Începând cu cea de-a doua strofă, fiecare catren se deosebește de celelalte prin prezența unui element-cheie ce permite amintirilor să domine gândurile și sentimentele eului liric. Influența puternică a trecutului asupra realității prezente a eului liric se observă, cu precădere, în versurile: „Deasupra casei tale ies/ Și azi aceleași stele”. Autorul creează o punte de legătură între planul c

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in