Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Atât de fragedă” este important să menționezi apartenența acesteia la un anume curent literar, precum și specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/temele poeziei, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia romantică „Atât de fragedă”, semnată de Mihai Eminescu, a apărut pentru prima dată în revista „Convorbir…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Atât de fragedă”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este n…

...

Tema poeziei

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Atât de fragedă”, avem de-a face cu teme și abordări tipic eminesciene, cum ar fi iubirea romantică, a cărei vrajă se sparge din cauza intangibilității absolutului. 

Exemplu

Tema poemului este iubirea romantică, idealizată, caracteristică reprezentărilor eminesciene. Dragostea este exprimată…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei Atât de fragedă dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice (figuri de stil) prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în textul Atât de fragedă!

Exemplu

Poezia este alcătuită din nouă catrene. Prima strofă ilustrează motivul femeii-înger, care este comparată în incipitul poeziei cu „floarea albă de cireș”, care simbolizează virtuțile iubitei (inocența, gingășia, grația,…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Eminescu în versurile poeziei „Atât de fragedă” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Astfel, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific eminescian. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

Eminescu utilizează comparații numeroase, asem…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

„Atât de fragedă” este o poezie eminesciană cu temă erotică. Eul liric contemplă femeia iubită, pe care, în stil romantic, o idealizează, iar apoi se vede nevoit să revină la realitate, acceptând că dragostea lui va rămâne neîmplinită. 

Exemplu

Ideea poetică este redată prin intermediul mijloacelor artistice, iar un bun exemplu în acest sens este reprezentat de primele două comparații din strofa de debut. Iubita este asemănată, pe rând, cu floarea de cireș („Atât de fragedă, …

...

Elemente romantice

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Atât de fragedă” la curentul literar romantic, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Apărut ca reacție la clasicism, romantismul condamnă convenționalismul și rigiditatea acestuia, reprezentând, la vremea respectivă, un curent literar revoluționar. 

Exemplu

Creația literară eminesciană aparține unui romantism târziu, când, în România, s-a produs maturizarea estetică a acestui curent literar. Romantismul eminescian reprezintă, astfel, o reacție critică față de societate și platitudini elegiace,…

...

Genul liric

Pentru a motiva apartenența unei anumite opere literare la genul liric, trebuie să fii bine familiarizat cu trăsăturile acestui gen literar. O operă literară devine operă lirică dacă întrunește o serie de condiții, după cum urmează: pe parcursul acesteia, poetul își exprimă în mod direct gândurile și sentimentele prin intermediul eului liric, iar opera nu conține personaje, întâmplări, acțiune sau subiect, motiv pentru care ea nu se poate nara (povesti).

Exemplu

„Atât de fragedă” se definește ca fiind o operă lirică, ea însumând caracteristicile genului liric. În primul rând, pe parcursul poeziei se remarcă prezența eului liric datorită mărcilor subiectivității: utili…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in