Comentariu

...

Semnificaţia titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Ai noștri tineri”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată pus la întâmplare, ci el este ales tocmai pentru a însuma ceea ce…

...

Tema 

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Ai noștri tineri”, avem de-a face cu teme și abordări tipic eminesciene, precum devitalizarea tineretului prin desfrâu și promovarea imitației snoabe…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, ideilor prezente în fiecare strofă, dar și limbajului sugestiv, care îmbracă stilistic poezia în manieră expresivă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Ai noștri tineri” este alcătuită din trei strofe inegale ca lungime. Astfel, prima strofă conține șapte versuri, în timp ce următoarele două, câte trei versuri fiecare. Strofa întâi se des…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Eminescu în versurile poeziei „Ai noștri tineri” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul figurilor de stil, dar și a ironiei cu care Eminescu descrie tânăra generație de români. Astfel, poezia de față este un text expre…

...

Operă lirică

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Ai noștri tineri” la genul liric, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestui gen literar: autorul exprimă în mod direct propriile gânduri, idei și sentimente cu ajutorul prezenței eului liric, care, la rândul său, își face simțită p…

...

Prozodie

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmul.

E…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in