Caracteristici generale

Cercetarea sociologică este un domeniu vast cu sferă largă de cuprindere. Pentru ca o cercetare să își atingă scopul, în funcție de metoda aleasă, investigatorul trebuie să se familiarizeze cu o serie de concepte cheie, printre care: cunoașterea comună și cunoașterea științifică, realitatea socială, cercetarea calitativă vs. cercetare cantitativă, ipoteza, variabilele, eșantionarea, operaționalizarea, grupul de control ș.a.m.d.

În alegerea metodei de cercetare științifică, e esențială stabilirea subiectului cercetat, a ipotezelor de lucru și a eșantionului căruia îi este aplicat studiul, printre a…

...

Etapele cercetării sociologice

Există numeroase moduri de împărțire pe faze a cercetării științifice, însă amintim aici unul din cele mai simple și mai clare. Astfel, etapele cercetării sociologice sunt:

Definirea temei studiate - alegerea unui subiect de cercetare care să prezinte un interes științific pentru cercetător, dar a cărui analiză să și contribuie la explicarea și soluționarea unor probleme sociale. Să spunem, spre exemplu, că o cercetătoare dorește să afle care este opinia cetățenilor orașului X față de deschiderea unui centru de voluntariat pentru adulți.

Stabilirea ipotezelor de cercetare - în această etapă …

...

Cunoașterea comună vs Cunoașterea științifică

Trăind în societate și interacționând cu semenii săi, individul își însușește o serie de cunoștințe despre fenomenele care îl înconjoară. Această formă de cunoaștere este numită „cunoaștere comună” (spontană), la nivelul…

...

Cercetare calitativă vs Cercetare cantitativă

În funcție de ce parte a realității sociale dorim să investigăm, alegem ce fel de cercetare vom întreprinde. Cercetarea poate fi cantitativă sau calitativă.

Cercetarea cantitativă abordează fenomenele sociale din perspectiva faptului că acestea pot fi măsurate și/sau cuantificate. În cazul cercetă…

...

Studiu transversal vs Studiu longitudinal

Privind înspre modul în care este desfășurată analiza unui fenomen în timp, identificăm două tipuri de studii: transversale și longitudinale.

Studiul transversal urmărește manifestarea unui fenomen într-un moment anume, analizând toate aspectele sale. De cealaltă parte, studiul longitudinal urmărește de…

...

Ipoteza

Ipoteza reprezintă o afirmație care poate fi confirmată sau afirmată în urma cercetării sociologice. Ea evidențiază legătura dintre variabile și stabilește ceea ce urmează a fi cercetat. De obicei, ipoteza este un enunț cauzal, adică utilizează conectori de cauzalitate („dacă”, „deci”, „întrucât”, „cu cât…cu atât”)

De pildă o eventuală ipoteză poate fi: „Dacă adolescenții petrec mai mult de 5 ore pe zi pe rețelele sociale, atunci există mai mu…

...

Grupul de control 

Într-un experiment sociologic, cercetătorii compară două grupuri: unul de control și unul experimental. Cele două sunt identice din toate punctele de vedere, cu excepția unei singure diferențe - manipularea experimentală.

Spre deosebire de grupul experimental, grupul de control nu este expus variabilei independente inv…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in