Caracteristici generale

În alegerea metodei de cercetare științifică, e esențială stabilirea subiectului cercetat, a ipotezelor de lucru și a eșantionului căruia îi este aplicat studiul. Pentru a evita apariția unor erori survenite în urma folosirii unei metode de cercetare nepotrivite subiectului și celorlaltor condiții, este indicată pretestarea acesteia, utilizarea metodei într-un proiect pilot în urma căruia putem observa dacă alegerea pe care am făcut-o este una bună sau nu.

Etapele cercetării sociologice

Există numeroase moduri de împărțire pe faze a cercetării științifice, însă amintim aici unul din cele mai simple și mai clare. Astfel, etapele cercetării sociologice sunt:

Definirea temei studiate - alegerea unui subiect de cercetare care să prezinte un interes științific pentru cercetător, dar a cărui analiză să și contribuie la explicarea și soluționarea unor probleme sociale. Să spunem, spre exemplu, că o cercetătoare dorește să afle care este opinia cetățenilor orașului X față de deschiderea unui centru de voluntariat pentru adulți.

Stabilirea ipotezelor de cercetare - în această etapă cercetătorul formulează o serie de presupuneri a căror validitate sau invaliditate va fi demonstrată în urma analizei informațiilor acumulate în cercetare.

...

Tipuri de întrebări de cercetare

Există trei tipuri de întrebări de cercetare:

  • Întrebările comparative - întrebări de cercetare ce se bazează pe compararea a două fenomene diferite;

...

Studiu transversal/longitudinal

Privind înspre modul în care este desfășurată analiza unui fenomen în timp, identificăm două tipuri de studii: transversale și longitudinale.

Studiul transversal urmărește manifestarea unui fenomen...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in