Programa

Programa clasa a VIII-a

ALGEBRĂ

Numere reale             

Reprezentare numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări. Modulul unui număr real. Intervale de numere reale

Operații cu numere reale; raționalizarea numitorului de forma ab sau ab, cu a,b din N*

Calcule cu numere reale reprezentate prin litere; formule de calcul prescurtat

Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)

Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)

Funcții

Noțiunea de funcție

Funcții definite pe mulțimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei funcții, reprezentarea geometrică a graficului

Funcții de tipul f:AR, f(x)=ax+b cu a, b, numere reale, unde A=R sau A este o mulțime finită; reprezentarea geometrică a graficului funcției f; interpretare geometrică

Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

Ecuații de forma ax+b=0, unde a și b sunt numere reale

Ecuații de forma ax+by+c= 0, unde a, b, c sunt numere reale, a diferit de 0, b diferit de 0

 Sisteme de 2 ecuații cu 2 necunoscute; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

Ecuația de forma ax2+bx+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, cu a diferit de 0

Inecuații de forma ax+b>0,(, <, ), unde a și b sunt numere reale

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor și a sistemelor de ecuații

GEOMETRIE

Relații între puncte, drepte și plane

Puncte, drepte, plane: convenții de desen și de notație

Determinarea dreptei; determinarea planului

Piramida: descriere și reprezentare; tetraedrul

Prisma: descriere și reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul

Poziții relative a două drepte în spațiu; relația de paralelism în spațiu

Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstrație); unghiul a două drepte în spațiu; drepte perpendiculare

Poziții relative ale unei drepte față de un plan; dreapta perpendiculară pe un plan; distanța de la un punct la un plan (descriere și reprezentare); înălțimea piramidei (descriere și reprezentare)

Poziții relative a două plane; plane paralele; distanța dintre două plane paralele (descriere și reprezentare); înălțimea prismei (descriere și reprezentare); secțiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate

Trunchiul de piramidă: descriere și reprezentare

Proiecții ortogonale pe un plan

Proiecții de puncte, de segmente de dreaptă și de drepte pe un plan

Unghiul dintre o dreaptă și un plan; lungimea proiecției unui segment

Teorema celor trei perpendiculare; calculul distanței de la un punct la o dreaptă; calculul distanței de la un punct la un plan; calculul distanței dintre două plane paralele

Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului; unghiul dintre două plane; plane perpendiculare

Calculul unor distanțe și măsuri de unghiuri pe fețele sau în interiorul corpurilor studiate.

Calcularea de arii și volume

Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfășurare, aria laterală, aria totală și volum

Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desfășurare, aria laterală, aria totală și volum

Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată, piramida hexagonală regulată: descriere, desfășurare, aria laterală, aria totală și volum

Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, trunchiul de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfășurare, aria laterală, aria totală, volum

Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept: descriere, desfășurare, secțiuni paralele cu baza și secțiuni axiale; aria laterală, aria totală și volumul.

Sfera: descriere, aria, volumul

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in