Proiecții ortogonale pe un plan

Proiecția unui punct pe un plan

Fie planul \alpha și punctul care aparține planului \alpha.

Dacă punctul B este exterior planului \alpha, atunci proiecția punctului B pe planul \alpha este piciorul perpendicularei duse din punctul B pe planul \alpha.

Dacă B\notin\alpha, B{B}'\perp \alpha și {B}'\in\alpha, atunci notăm {B}'=pr_{\alpha}B.

Observație: 

Dacă punctul A aparține planului \alpha, atunci proiecția punctului A pe planul \alpha coincide cu punctul A: dacă A\in \alpha, atunci A=pr_{\alpha} A.

Proiecția unui segment pe un plan 

Proiecția segmentului [AB] pe planul \alpha este segmentul [A’B’] ale cărui extremități sunt proiecțiile pe planul \alpha ale extremităților segmentului dat.

Notăm: pr_{\alpha} [AB] =[pr_{\alpha} A pr_{\alpha} B] =[A'B'].

Observație: 

Dacă dreapta AB este perpendiculară pe planul \alpha, atunci proiecția segmentului [AB] pe planul \alpha se reduce la un punct.

Proiecția unei drepte pe un plan

Proiecția unei drepte d pe planul \alpha este dreapta dete...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in