Popoare și spații istorice

Acest capitol al memoratorului de istorie pentru clasa a 11-a ne descrie Europa în perioada secolului XX.

De la apogeul dominației europene aspura lumii, pâna la decăderea și adoptarea politicilor umanitariste, acest capitol descrie evoluția accelerată și continuă a statelor și a relațiilor internaționale.

Se pune accent atât pe împărțirea puterii între statele de pe teritoriul european cât și pe evoluția în timp a statelor și a politicilor adoptate.

Odată cu adoptarea diferitelor politici, acest capitol ne arată evoluția României în paralel cu celelalte state europene, punând accentul pe latura culturală și politică.

De la personalități precum Mircea Eliade, Constantin Brâncuși și Grigore Gafencu până la unitatea europeană și revoluția din 1989, putem vedea perspective asupra valorilor și a culturii românești, atât interne cât și internaționale.