Economie și societate în lumea postbelică

Ocupații și statute profesionale

  • se remarcă accentuarea consolidării clasei de mijloc

După Primul Război Mondial remarcăm schimbări precum:

  • emanciparea femeii
  • dezvoltarea sectorului terțiar (totalitatea activităţilor economice care deservesc producţia industrială şi agricolă, precum şi necesităţile populaţiei)

Dezvoltarea sectorului terțiar va duce:

  • la apariția unor profesii noi
  • la dispariția unor profesii (cu predilecție în ramurile agriculturii și meșteșugurilor tradiționale)

Acest fenomen se manifestă diferit de la o zonă geografică la alta, potrivit specificului fiecăreia, în țările preponderent agrare, precum China, Indonezia, India, lucrând în continuare un număr însemnat de oameni în aceste ramuri; pe de altă parte, meșteșugurile tradiționale au beneficiat de pe urma deschiderii către piața mondială și dezvoltarea turismului.

Creșterea gradului de pregătire profesională

Creșterea numărului de specialiști
  • progresele tehnologice din secolul al XX-lea au determinat modificări semnificative la nivelul ocupațiilor și statutelor profesionale
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in