Comentariu

Introducere

Partea introductivă a eseului trebuie să cuprindă câteva date generale cu privire la opera analizată, cum ar fi informații legate de: încadrarea într-un curent literar, de prima publicare a operei sau de tema acesteia. Aici sunt prezentate câteva idei care urmează să fie dezvoltate în eseu.

Exemplu

Marin Sorescu a fost un poet, prozator și publicist român contemporan. Opera lui este una de orientare neomodernistă. Poetul afirma că poezia trebuie să …

...

Tema

Fiind o poezie neomodernistă, „Povară” ilustrează revenirea lirismului poeziei moderniste interbelice în atenția poeților de după anii ’60. Există câteva teme intens preluate prin această manifestare, precum marile teme existențiale. În poezia lui Marin Sorescu vom identifica una dintre aceste teme, reprezentată de preocuparea pentru răspândirea operei create, a gândurilor și sentimentelor proprii.…

...

Interpretarea versurilor

Interpretarea versurilor contribuie la înțelegerea cât mai profundă a mesajului poeziei. Analiza lor trebuie să țină cont de limbajul artistic, de figurile de stil folosite, de elementele de structură și compoziție, de tehnici de exprimare, precum și de teme și motive abordate. În poezia soresciană „Povară” vom identifica toate aceste aspecte și vom observa inspirația din modernismul românesc interbelic.

Exemplu

Poezia sugerează, prin versurile sale, ideea potrivit căreia semnificația cea mai puternică, conținutul poetic cel mai concentrat se află într-o „carte mică”, în cuvinte puține, dar cu impact, răsunătoare. Eul liric…

...

Figuri de stil

În această poezie, limbajul poetic se remarcă prin revenirea la formele sale din perioada interbelică, trăsătură specifică neomodernismului. Revin în prim-plan comparațiile, personificările și metaforele. Prin elementele de limbaj, poezia soresciană se diferențiază de majoritatea operelor poetice postbelice, care se îndepărtează tot mai mult de tiparele moderniste, urmând o direcție total diferită.

Exemplu

Această poezie soresciană se remarcă printr-o reve…

...

Elemente de versificație

Elementele de versificație constituie un indiciu privind curentul literar în care se încadrează opera. Ele dovedesc încadrarea autorului într-o anumită tipologie și intențiile sale vizavi de ceea ce dorește să transmită. Prin aceste elemente, poezia „Trebuiau să poarte un nume”, de Marin Sorescu, este situată undeva la mijlocul dista…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in