Comentariu

...

Tema

Pentru a putea identifica tema unei poezii, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume a poetului. Fiecare autor se încadrează într-un anumit curent literar, temele și motivele abordate în opera sa fiind specifice curentului la care se raportează. De aceea este foarte important să ne informăm despre fiecare text pe care îl abordăm. 

Exemplu

Poezia „Harta” este un autoportret, un monolog liric, pe care artistul îl susține raportându-se la propria existență. Asocierile neobișnuite dintre elementele geografice …

...

Interpretarea versurilor

Pentru ca interpretarea versurilor unei anumite poezii să fie realizată corect, trebuie să se țină cont de structura textului, de simbolurile centrale în jurul cărora se construiește universul poetic, precum și de tema centrală a operei. Pentru a evita depășirea limitei impuse în privința numărului de cuvinte, rezumă-te la ideile esențiale întâlnite în text.

Exemplu

Încă din primele versuri, poezia surprinde prin folosirea persoanei I, a adresării directe, prima strofă fiind cea care introduce cititorul în universul textului. Poetul își face autoportretul, fiind necesar doar un „băț” pentru a ne arăta „Cele trei părți de apă/ Care se văd foarte bine/ În oasele și țesuturil…

...

Figuri de stil

Atunci când analizăm caracteristicile limbajului poetic, ne vom referi la figuri de stil, imagini artistice, procedee care asigură unicitatea fiecărei opere în parte. În funcție de perioada istorică în care a fost scrisă și curentul literar la care subscrie, orice operă are anumite particularități de limbaj. 

Exemplu

Principala figură de stil în jurul căreia este construit întreg textul este metafora. Ea se regăsește în construcții precum „Insula aceasta de foc e inima”, „pete …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in