Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și motivele literare reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Echerul”, tema principală este reprezentată de perspectiva artistului asupra platitudinii și a limitărilor manifestate în cadrul societății. 

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de perspectiva artistului asupra platitudinii și a limitărilor manifestate în cadrul societății. Astfel, eul liric observă faptul că oamenii privesc lumea prin șabloane, care le limitează în mod semnificativ perspectiva. Fiind vorba d…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte. Nu uita să reții anumite secvențe din poezie, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

Poezia „Echerul”, de Marin Sorescu, este împărțită în șapte strofe inegale ca lungime. Prima strofă cuprinde cinci versuri și debutează printr-o afirmație menită să explice rolul echerului și modalitatea în care acesta se schimbă: „Echerul, folosit și în matematică,/ Devine tot mai mult/ Un instrument literar”. Din faptul că acest element central (echerul) este definit drept „un instrument literar” intuim deja asumarea de către eul liric a rolului artistului, al scriitorului, preocupat cu acti…

...

Apartenența la neomodernism

Neomodernismul este un curent literar căruia îi corespund creațiile postbelice, fiind caracterizat prin respingerea formelor grave și redarea temelor grave într-o manieră aparent jucăușă, care ascunde, însă, tragedia. Literatura neomodernistă este definită de un imaginar poetic original, un limbaj ambiguu, metafore subtile și de expresie ermetică. Aspirația scriitorilor neomoderniști era aceea de a se separa de „spiritul veacului”, asociat cu războaie violente, dorind să recupereze valorile și modelele pierdute.

Exemplu

Discursul liric este formulat în manieră neomodernistă, ceea ce se remarcă datorită sugestiei create prin intermediul metaforei din titlu (metafora echerului). Prin limitările sale în măsurare, acesta ilustrează superficialitatea caracteristică oamenilor, lipsa interesului pentru esența a ceea ce studiază.
[...]
Ambiguitatea stilistică a poeziei provine din echivocul lexical care sugerează …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in