Trăsături

Capodoperă a literaturii noastre, romanul „Moromeții” reprezintă una dintre creațiile de vârf ale prozei românești, cea mai semnificativă operă de tip obiectiv a literaturii române, inspirată din…

...

1. Formula estetică

„…

...

2. Structura

Romanul „Moromeții” scris de Marin Preda în cele două volume (volumul I în 1955 …

...

3. Tema generală

Tema este specifică ambelor volume și este constituită de sat și țăran, în contextul trecerii timpului și a…

...

4. Titlul

De la „Moromete” la „Moromeții” e drumul de la individ la familie și, prin sugestia gen…

...

5. Geneza romanului

Pentru construirea universului ficțiunii, Marin Preda folosește datele acumulate în memoria propriei copilării, în satul Siliștea-Gum…

...

6. Perspectiva narativă

Naratorul obiectiv este completat de intermediari, personaje-reflector (I - Ilie Moromete, II - Niculae Moromete), care interpretează evenimentele și au un punct de vedere personal, și informa…

...

7. Structura - părți/capitole

Primul volum este constituit din trei părți, având câte 29, 18, respectiv 28 de capitole. Fiecare parte începe cu o scenă memorabilă: cina, prispa și secerișul; 
A. de sâmbătă seara până duminică noaptea, c…

...

8. Planurile narative

Planul central, în jurul căruia se coagulează acțiunea, este cel al lui Ilie Moromete și al familiei sale; există în roman și alte nuclee e…

...

9. Relația incipit-final

Incipitul este specific romanelor realiste, deoarece prezintă cu exactitate locul, timpul și personajele: „În Câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, la începutul verii”. Fraza cu care începe romanul plasează cititorul într-un timp și spațiu condus de legi bine știute, căci timpul avea „se pare, nesfârșită răbdare”, iar viața se desfășura „fără conflicte mari”.

Raportul dintre incipit și final evidențiază drumul însingurării lui Moromete: în incipit, eroul e înconjurat de familie, ceea ce-i conferă un anumit statut, în timp ce în final e singur și retras (nu mai iese la drum), cu aerul celui doborât de o lume incomprehensibilă.

Exponentul lumii satului este Ilie Moromete, țăranul absolut care se consideră centrul universului și are o atitudine de dispreț față de orice înnoire. El este încredințat că nicio schimbare impusă de factori exteriori universului său nu ar putea influența pozitiv viața așezării, și implicit, pe a lui și a familiei sale. Aspirația sa autarhică se dovedește a fi irealizabilă în condițiile în care satul devine o parte a istoriei trecute. Prefacerile impuse din afară minează lent, dar sigur, stabilitatea acestei vetre până atu…

...

10. Secvențe narative

  • scena cinei - anticipează evoluția relațiilor din familie; aici însă nu este vorba numai de posibile conflicte, ci de o ierarhie bine stabilită în cadrul familiei, unde tatăl ocupă locul cel mai înalt de pe pragul camerei, în timp ce copiii sunt grupați în funcție de căsătoria din care provin, cel mai mic neavând însă un loc bine stabilit. Ili…

...

11. Conflictul

  • Relațiile din cadrul familiilor țărănești sunt de cele mai multe ori conflictuale, determinate de dorința părinților de a deține supremația sau a copiilor, de a li se oferi ce li se cuvine. Așa se explică existența discuțiilor permanente dintre tată și fii, la care adaugă alte confl…

...

12. Personajele (prezentare generală)

Romanul „Moromeții” aduce o notă originală în ceea ce privește personajele care participă la acțiune. Actanții sunt diferiți atât prin locul pe care-l ocupă în economia operei, cât și prin ceea ce reprezintă fiecare. Astfel, există personaje centrale (principale), asemenea lui Moromete, secundare (Tudor Bălosu, …

...

13. Realizarea artistică 

Așa cum se petrece pe tot parcursul creațiilor sale, Marin Preda se remarcă și în „Moromeții” prin creația narativă, fiind, asemenea lui Rebreanu, un reprezentant al epicului pur. Narează lent, cu accent pe amănunt, pe gest și mimică. Dialogul și monologul sunt asimilate firesc de narațiune, conferind textului virtuțile prozei de analiză și de creație.

Scriitor realist, anticalofil, asemenea lui Rebreanu, Marin Preda este exact și precis în relatare, corect și concis în sti…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in