Tema familiei

Scrierea unui eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei, reflectată într-un text narativ studiat este cerința pe care o vei putea primi la examenul de Bacalaureat motiv pentru care ți-am pregătit un model de argumentare pe baza textului Moromeții de Marin Preda.

Pentru a prezenta tema familiei aşa cum apare într-un text narativ studiat, trebuie să facem observaţia că familia este una dintre principalele surse de inspiraţie a scriitorilor români. Familia ca păstrătoare a valorilor, a tradiţiilor, este una dintre constantele romanelor româneşti (Baltagul de Mihail Sadoveanu, Viaţa la ţară de Duiliu Zamfirescu). La fel de adevărat însă este că unele romane prezintă modelul degradat al familiei, în care relaţiile dintre membri sunt afectate de imixtiunea banului şi a relaţiilor sociale modificate de interesele financiare (Enigma Otiliei de George Călinescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu).

Roman realist – obiectiv, Moromeţii ilustrează preocupare constantă a lui Marin Preda de a consemna complexitatea lumii rurale. Volumele impun atenţiei cititorului, aşa cum o indică şi titlul, evoluţia unui destin familial. Ilie Moromete şi familia sa susţin acţiunea principală a acestei opere, care poate fi considerată, la un prim nivel, un roman de familie. Familia este raportată la destinul colectivităţii, pusă în relaţie cu mari procese de metamorfoză socială, care determină schimbări de mentalitate. Procesul conduce la disoluţia unor structuri tradiţionale, la degradarea modelului şi la impunerea altor valori. În aceste condiţii, supravieţuiesc doar cei care se adaptează, care cred că singura lor şansă este de a renunţa la ceea ce se consideră structuri perimate.

Acţiunea, amplă, este plasată în spaţiul rural din Câmpia Dunării şi este structurată pe trei planuri narative principale, care urmăresc evoluţia a trei familii, surprinse, toate, în plin proces de disoluţie: Moromete şi familiile complementare – Boţoghină şi Bălosu. Destinul fiecăreia dintre ele este urmărit prin raportare la atitudinea lor faţă de valorile fundamentale ale lumii rurale: tradiţia, familia şi pământul. Incipitul fixează clar reperele spaţio-temporale – „În Câmpia Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârşită răbdare; viaţa se scurgea aici fără conflicte mari.” –, sugerând o atmosferă paşnic – arhaică, în care existenţa oamenilor se desfăşoară în legătură cu evenimente care pot fi controlate.
Cele trei planuri narative susţin subiectul prin înlănţuire, creând o imagine complexă a relaţiilor familiale care se stabilesc în interiorul unei comunităţi rurale aproape închise, în care viaţa se desfăşoară în ritmuri universale. Alternanţa destinelor familiale reliefează capacitatea de adaptare la noile realităţi sociale, care se definesc prin fisuri insesizabile ale existenţei patriarhale.

Ilie Moromete, personajul principal al romanului, rămas văduv, se recăsătoreşte cu Catrina, familia reunind copii din ambele căsătorii, între care se declanşează conflicte surde, alimentate de Guica, sora mai mare a lui Moromete. Nemulţumită că fratele său s-a recăsătorit, exilând-o din casa părintească, Maria Moromete nutreşte o neîmpăcată ură faţă de Catrina. Paraschiv, Nilă şi Achim, fiii lui Ilie Moromete din prima căsătorie, sunt convinşi că mama lor vitregă îi nedreptăţeşte, căutând să le facă zestre numai fetelor – Ilinca şi Tita – şi să-i asigure lui Neculae, fiul mai mic, continuarea studiilor. De aici, conflicte deschise, uneori violente. De altfel, una dintre primele scene ale romanului sugerează disensiunile care există ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in