Momentele subiectului

Aceasta este pagina unde vei găsi Momentele subiectului romanului Moromeții din eBook -ul nostru.

Realismul continuă în literatura română şi după cel de-al Doilea Război Mondial, scriitorii fiind cât mai preocupaţi de realitatea societăţii, de om şi de îndeletnicirile lui intelectuale şi spirituale, pe lângă cele materiale. Unul dintre autorii de proză realistă ai literaturii române interbelice este Marin Preda, care consideră că, în afara unor noţiuni precum  „istorie”, „adevăr”, „realitate”, proza n-ar avea niciun înţeles. El consideră că o operă trebuie judecată în funcţie de partea ei reală şi trebuie să transmită un adevăr social şi psihologic, fapt încercat de el în romanele: ,,Moromeţii”, „Marele singuratic”, „Delirul”, „Viaţa ca o pradă”, „Cel mai iubit dintre pământeni”.

Romanul ,,Moromeţii”, publicat de Marin Preda în anul 1955, este realist, deoarece surprinde viaţa tăranului român şi mentalitatea lui dinaintea şi după cel de-al Doilea Război Mondial. Perspectiva narativă este obiectivă, fiindcă relatarea se face la persoana a treia, iar naratorul este omniscient şi omniprezent (,,Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp”). Acțiunea se desfășoară cronologic, începând cu câţiva ani înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, continuând vreme de un sfert de secol şi finalizându-se după instalarea comunismului.

Titlul romanului, ,,Moromeţii”, ne atrage atenţia asupra unei familii cu acelaşi nume,  reprezentativă pentru pătura socială din care face parte, ţărănimea, urmărită de-a lungul a două volume în viaţa ei de zi cu zi. Motivul pentru care destinul familiei Moromete se află în centrul narațiunii este acela că el reprezintă soarta unei întregi societăți. Țăranii au fost, astfel, nevoiți să se adapteze unor noi condiții: plata impozitelor pe pământ, a ratelor la bancă, dispariția formei de proprietate asupra pământului, migrația populației de la sat la oraș și comercializarea produselor obținute din munca pământului.

Incipitul şi finalul acestei opere literare se încadrează între cele două coordonate ale unui timp, care la-nceputul primului volum este răbdător cu oamenii, ca după un sfert din volumul întâi să „înceapă să alerge”. Volumul întâi se încheie cu o concluzie necruţătoare: ,,timpul nu mai avea răbdare”.

Subiectul romanului ne prezintă familia Moromete şi conflictele din sânul ei. Accentul cade pe evoluţia personajului principal, cap de familie, Ilie Moromete, care nu concepe viaţa decât așa cum a moştenit-o de la ai săi, şi anume, în postura de ţăran liber.

Expoziţiunea

Expoziţiunea ne plasează într-o sâmbătă de început de vară, într-un sat din Câmpia Dunării, când întâlnim chiar din primele rânduri ale romanului familia Moromete, formată dintr-un tată autoritar, care avea din prima căsătorie trei fii (Paraschiv, Nilă şi Achim), iar cu cea de-a doua nevastă, Catrina, două fete şi-un băiat, Niculae, Tita şi Ilinca.

Intriga

Intriga se anunţă din primele pagini. Ea este instalată între un...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in