Eseu

Romanul „Moromeții” este o capodoperă a unuia dintre cei mai importanți scriitori români postbelici: Marin Preda. Eseul de mai jos are în vedere o serie de informații despre acest roman, necesare pentru rezolvarea cerințelor de la examenul de Bacalaureat. Analiza acestui text trebuie stăpânită foarte bine pentru a te asigura că vei rezolva corect un eventual subiect care ar putea conține cerințe referitoare la „Moromeții”. Eseul conține următoarele: semnificația titlului, tema operei, viziunea despre lume a autorului, elemente de structură și compoziție, perspectiva narativă.

Atenție, însă! Noțiunile de pe această pagină nu sunt suficiente pentru a scrie un eseu complet și corect pentru subiectul III de la examenul de Bacalaureat. Pentru asta îți recomandăm să citești și „Tema și viziunea despre lume”, „particularitățile textului narativ”, „relația dintre două personaje (Ilie Moromete și Niculae sau relația dintre Ilie Moromete și Catrina) sau „particularitățile romanului postbelic”.

Eseu 

Romanul „Moromeții” este una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Marin Preda, care a fost preocupat de situația țărănimii române în contextul colectivizării de după cel de-al Doilea Război Mondial. Primul volum a apărut în 1955, iar cel de-al doilea, abia doisprezece ani mai târziu, în 1967. 

Titlul romanului poartă numele familiei Moromete, opera definindu-se drept un roman de familie. Motivul pentru care destinul familiei Moromete se află în centrul narațiunii este acela că el reprezintă soarta unei întregi societăți. Țăranii au fost, astfel, nevoiți să se adapteze unor noi condiții: plata impozitelor pe pământ, a ratelor la bancă, dispariția formei de proprietate asupra pământului, migrația populației de la sat la oraș și comercializarea produselor obținute din munca pământului.

Tema romanului este reprezentată de confruntarea dintre individ și istorie. Astfel, pe parcursul operei se urmărește procesul istoric al destrămării satului tradițional românesc, văzut din perspectiva familiei Moromete, dar în special prin ochii capului familiei, Ilie Moromete. Reflectată în planul con...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in