Comentariu

Folosește informațiile pe care le găsești pe această pagină pentru a înțelege mai bine romanul Moromeții de Marin Preda, cât și pentru a putea scrie un comentariu al operei, indiferent de tematica pe care va trebui să o ai în vedere.…

...

...

Tema

Fiind un roman complex, „Moromeții” nu este romanul unei singure teme. De aceea, este important ca atunci când scrii despre tema acestei opere literare să menționezi pe lângă tema rurală și tema familiei, sau tema crizei comunicării.

În plus, nu poți vorbi despre viziunea despre lume fără a evidenția faptul că Ilie Moromete este un personaj tipic pentru clasa socială…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul romanului „Moromeții”, este foarte important să menționezi faptul că titlul este același cu numele familiei lui Ilie Moromete, personajul principal al romanului.

Acest lucru scoate în evidență personajele, care prin complexitatea lor se află în centrul operei literare.

Exemplu

Titlul romanului explică viziunea autorului, iar accentul cade pe drama personajelor din familia Moromete. Întregul zbucium …

...

Context istoric

Romanul „Moromeții” e concentrat pe transformările suferite de societatea românească rurală din perioada interbelică și până în timpul comunismului. În roman, Ilie Moromete reprezintă țăranul român, și implicit satul român, afectat de schimbările din societate.

Exemplu

Reforma agrară de după Marea Unire a consolidat dreptul la proprietate al țăranilor români. Însă, instaurarea regimului comunist după al Doilea Război Mondial a dus la pierderea acestui drept pentru mulți dintre țărani.

Una dintre principalele măsuri introduse de comuniști și care a avut un impact major asupra …

...

Rezumat pe scurt

Acțiunea din romanul „Moromeții” se desfășoară pe parcursul a două volume. Este esențial ca în realizarea rezumatului pe scurt pentru Moromeții să menționezi scenele-cheie din opera literară, precum scena cinei, unde autorul ne indică în mod indirect statutul fiecărui membru al familiei.

De asemenea, este important ca într-un rezumat pe scurt să prezinți în rezumatul pe scurt și cauza conflictului dintre membrii familiei Moromete, efectele acestuia asupra lor și finalul romanului.

Exemplu pentru rezumatul pe scurt

Prima secvență prezentată de autor este scena cinei. Observăm faptul că Ilie Moromete este capul familiei, tatăl autoritar care îi domină pe ceilalți comeseni. Mezinul f…

...

Ilie Moromete - Caracterizare

Dacă trebuie să realizezi caracterizarea lui Ilie Moromete sau să prezinți particularitățile de construcție ale acestui personaj, este important să evidențiezi faptul că Ilie Moromete este un țăran tipic, care ignoră importanța școlii, deoarece consideră că singurul lucru valoros, care îi asigură un anumit statut social este pământul pe care îl deține.

De asemenea, în caracterizare este indicat să menționezi statutul său dominator și importanța pe care o are familia pentru el (folosind citate din text care să susțină afirmațiile tale). Nici autocaracterizarea lui Moromete nu trebuie trecută cu vederea, deoarece aceasta ne indică în mod clar viziunea sa despre viață.

Exemplu

Ilie Moromete este un personaj eponim, tipic pentru pătura socială a țărănimii, adoptând mental…

...

Roman postbelic, realist, obiectiv

Încadrarea romanului în cele trei categorii: postbelic, realist, obiectiv este ușor de argumentat, ținând cont de caracteristicile acestuia.

Faptul că este un roman postbelic poate fi dovedit prin evidențierea perioadei istorice, când cele două volume au fost lansate, iar caracterul realist-obiectiv reiese din felul în care personajele (complexe și realiste) sunt abordate de către narator, punctul de vedere, stilul anticalofil, oralitatea și autenticitatea te…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in