Modul în care se reflectă o temă

Citește cum a fost evidențiată tema iluziei atingerii fericirii prin iubire și un model de rezolvare a cerinței de a scrie un eseu în care să prezinți modul în care se reflectă o temă într-un roman studiat, cerință regăsită la sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului din 2011.

Tema centrală a romanului este iluzia atingerii fericirii prin iubire, precum și imposibilitatea evadării individului din contextul istoric în care trăiește. Astfel, Marin Preda dezvoltă tema raportului dintre ființa umană şi istorie, a destinului în mâinile căruia omul devine o jucărie. Criticul Eugen Simion a caracterizat romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” drept „romanul unui destin care-şi asumă o istorie, romanul unei istorii care trăieşte printr-un destin”...

Romanul are forma unei îndelungi confesiuni prin intermediul căreia personajul principal, Victor Petrini, îşi reconstituie existenţa. Arestat și închis de două ori, protagonistul cade victimă schimbării de regim politic ce are loc în România vremurilor de atunci. Acesta parcurge cu o luciditate constantă momentele semnificative ale vieții sale, încercând să dea sens celor întâmplate. Nevoia de sens este una din trăsăturile definitorii ale lui Petrini, precum și un element ilustrativ pentru tema reflectată în roman. Petrini trecuse prin numeroase experienţe erotice în care căuta mitul în care crezuse mereu (și anume, cel al iubirii ca treaptă către(...)”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in