Critică literară

Unul dintre cele mai controversate romane ale anilor ’80, „Cel mai iubit dintre pământeni” este cel din urmă roman al scriitorului Marin Preda. Opera reprezintă o critică a regimului așa-zis „socialist”, instaurat în România în deceniul al cincilea al secolului XX. Deși demersul autorului a fost curajos, există speculații conform cărora moartea lui Preda ar fi fost cauzată de nemulțumirile apărute în urma publicării romanului, apărut în 1980 la București.

Imediat după apariția sa, criticile au fost favorabile, talentul lui Preda pentru realizarea unei fresce sociale a „epocii de aur” fiind apreciat în mod deosebit. Numind-o „cronică a unei întregi perioade istorice”, Ovidiu S. Crohmălniceanu remarcă atenția investită de către autor în construcția relației dintre om și istorie. Astfel, criticul empatizează cu protagonistul, Victor Petrini, pe care-l vede ca fiind o victimă a timpului său. Petrini se confesează în legătură cu episoade petre...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in