Inferențe imediate

Introducere

Inferența (sau deducția) este acea operație logică care presupune existența a două propoziții categorice, care reprezintă o premisă, respectiv o concluzie. Numim inferență imediată inferența care nu are între premisă și concluzie propoziții intermediare.

Măsurarea validității unei inferențe imediate se va face prin intermediul legii distribuirii termenilor. Potrivit legii distribuirii termenilor, un termen care este distribuit în concluzie trebuie să fie distribuit și în premisă. Notă: perechea de subiect-predicat din concluzie este aceeași cu cea din premisă.

Conversiunea

Într-o operație de conversiune, cele două propoziții își păstrează calitatea și cantitatea lor, însă în concluzie subiectul din premisă va deveni predicatul acelei concluzii, iar predicatul subiectul concluziei. Avem astfel de-a face cu inversarea unor termeni, cu o mișcare de tip rocadă. 

Concluzia rezultată în urma procesului de conversiune se va numi propoziție conversă sau, simplu spus, conversa premisei

Acest tip de operație logică are loc în cazul propozițiilor universale negative (SeP) și a celor particulare afirmative (SiP).

Exemple:

1. Fie SeP Nici una dintre consolele Nintendo Switch nu este o consolă ieftină. Prin conversiune vom obține PeS (conversa) Nicio consolă ieftină nu este una dintre consolele Nintendo Switch.

2. Fie SiP Unele castele sunt construcții arhitectonice medievale. Prin conversiune obținem o PiS: Unele construcții arhitectonice medievale sunt castele. 

Excepție: Putem avea o conversiune SaP-PiS, însă aceasta e o conversiune limitată sau accidentală. Asta înseamnă că putem avea o transformare a premisei în concluzie, însă operațiunea inversă (dubla conversie) nu va putea fi realizată. 

Exemplu SaP: Toți politicienii sunt și profesori; PiS: Unii profesori sunt și politicieni. Nu putem deduce că toți politicienii sunt profesori din faptul că unii profesori ar fi și politicieni. Operațiu

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in