Metoda tabelelor de adevăr

Logica propozițională ne permite formalizarea propozițiilor compuse formate din diverse combinații de variabile propoziționale și operatori logici. Astfel, folosind informațiile prezentate în prima parte a acestui material, putem să analizăm formula unei propoziții compuse în scopul de a calcula toate valorile de adevăr posibile pe care aceasta le poate lua.

Analiza formulei, care ia în considerare toate combinațiile de valori de adevăr (pornind de la faptul că o propoziție simplă dată poate fi atât adevărată, cât și falsă), se realizează prin metoda matriceală (numită și metoda tabelelor de adevăr). Scopul acestui demers logic este acela de a calcula dacă o anumită formulă logică este: 1. adevărată în toate situațiile, 2. adevărată în anumite situații și falsă în altele, 3. falsă în toate situațiile.

Primele etape ale calculului logic prin metoda tabelelor de adevăr sunt determinarea formulei, a operatorului principal, și a numărului total de combinații. Pe baza informațiilor obținute se realizează tabelul de adevăr pentru formula dată, se calculează operatorii logici prezenți și la final se interpretează rezultatul.

Poți citi explicațiile noastre detaliate despre fiecare etapă în parte în paginile următoare.