Renașterea artistică

Ideologia umanistă se va reflecta și în domeniul artistic, unde se vor înregistra schimbări notabile în ceea ce privește ieșirea de sub tutela bisericii și abordarea unor subiecte noi de inspirație, într-o tehnică și formă de manifestare cu totul nouă. 

Artiștii vor intra în serviciul orașelor, papilor sau principilor, care devin, astfel, destinatarii artei renascentiste, și își pun amprenta asupra lucrărilor acestora.

Subiectele și temele de inspirație sunt desprinse din domeniul laic, al cotidianului, arta renascentistă depășind cadrul religios și dobândind astfel un caracter realist și profan. Artiștii sunt preocupați de natură și de corpul uman, cultivând genul nudului. Personajele principale care rețin atenția artiștilor vremii provin din antichitate sau din istoria creștinismului. 

Arta renascentistă va înflori în Italia, Franța, Germania, Spania și Țările de Jos, în domenii precum arhitectura, pictura sau sculptura vremii.

Arhitectura și sculptura

Deși arhitectura renascentistă poate fi identificată atât legat de construcțiile civile, cât și de cele religioase, ea este dominată de palate, primării, biblioteci, locuințe private și piețe. Astfel, în preocuparea deosebită pentru organizarea urbanistică se vor îmbina elegant esteticul cu utilul. 

Italia este sediul unei arte înfloritoare, distingându-se din acest punct de vedere orașele Florența, Veneția sau Roma. Amintim aici palatele de la Veneția (Palatul Dogilor) și Florența (Casa de Aur), piețele publice din Roma sau Florența, primăriile din Siena și Florența, biblioteca din Veneția ș.a...

Andrew Balet / CC BY 3.0 / Palatul Dogilor din Veneția

Maria Schnitzmeier / CC BY-SA 3.0 / Biblioteca Marciana din Veneția

Pictura

Pictura este capitolul artistic în care arta renascentistă excelează. Se redescoperă stilul clasic al Antichității și frumuseţea corpului uman, cu o atenție sporită la desenul anatomic, la tridimensionalitate și la respectarea proporțiilor. Pentru armonie și originalitate, se abordează diverse perspective și se folosesc luminile și umbrele. Temele abordate sunt fie antice, mitologice, istorice sau biblice, fie cotidiene. Personajele redate cu minuțiozitate sunt încadrate armonios în decor. Se abordează atât pictura pe pânză, cât și cea în frescă.

De o importanță deosebită este constituirea școlilor naționale de pictură precum școala venețiană, școala romană sau școala florentină. Dintre pictorii celebri...

 

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in