Doctrinele protestante

Luteranismul

Luteranismul este doctrina teologică protestantă a cărui părinte a fost Martin Luther (1483-1546), călugăr, doctor în teologie și profesor la Universitatea din Wittenberg. Decăderea morală, corupția și abuzurile clerului îl mobilizează în dorința sa de a reforma Biserica. 

Martin Luther

Debutul activității sale reformatoare are loc în octombrie 1517, când expune pe ușa unei biserici din Wittenberg celebrele sale Cele 95 de teze împotriva practicii vânzării indulgențelor. Atitudinea sa este o reacție la bula indulgențelor publicată de papa Leon al X-lea în același an.

Prin această bulă, papa cerea creștinilor de pretutindeni să contribuie financiar la construirea bazilicii Sfântul Petru din Roma. În schimbul...

Zwinglianismul

Ideile promovate de Martin Luther se extind rapid în cuprinsul întregii Germanii și depășesc granițele, răspândindu-se și în Elveția.

Aici se remarcă la Zürich opera predicatorului Ulrich / Huldrych Zwingli (1484-1531). Zwingli studiază și el asiduu Biblia și ajunge la aceleași concluzii ca și Martin Luther. Reformele lui Zwingli sunt însă mult mai radicale. Fiind susținut în mișcarea sa reformatoare de magistrații și poporul din Zürich, reformele zwinglianiste sunt acceptate...

Ulrich / Huldrych Zwingli

Calvinismul

Această doctrină protestantă își trage numele de la fondatorul său, Jean Calvin (1509-1564), sub îndrumarea căruia este pusă în aplicare și dezvoltată în cadrul republicii de la Geneva.

 

Jean Calvin

Calvinismul s-a dezvoltat ca o doctrină mult mai radicală decât luteranismul și întrucâtva destul de diferită. Calvin lupta și el împotriva luxului înaltului cler catolic, militând pentru o biserică simplă și austeră. 

Bisericile calviniste erau, astfel, conduse de un consiliu...

Anglicanismul

În Anglia, mișcarea reformatoare a Bisericii Romano-Catolice are un aspect diferit. Ea debutează din secolul al XIV-lea prin eforturile predicatorului John Wycliffe și ia amploare de-a lungul secolului al XVI-lea. Se remarcă, în societatea engleză, pe parcursul acestui secol, un profund sentiment anticlerical.

Biserica Anglicană a fost constituită de către regele Henric al VIII-lea, care obține aprobarea Parlamentului englez de a pune biserica în subordinea regalității și, astfel, regele englez va deține deopotrivă puterea pământească și cea religioasă...

Henric al VIII-lea

Datorită refuzului papei Clement al VII-lea de a anula căsătoria lui Henric cu Caterina de Aragon și pentru a se putea recăsători cu Ana Boleyn, regele se substituie papei în funcția de conducere a bisericii. Astfel, prin celebrul Act de supremație din 1534, biserica engleză...

Războaiele religioase din Franța

În Franța, protestanții s-au grupat într-o federație a bisericilor reformate. Cu ocazia primului sinod național ce a avut loc în anul 1559, protestanții francezi vor îmbrățișa calvinismul. Acesta a avut un impact mai puternic în anumite zone urbane din regiunile sudice și sud-vestice. Convertiții la protestantism, numiți hughenoți, erau sprijiniți de principii de Bourbon-Navarra.

În timpul domniei lui Francisc I, protestantismul francez înregistrează manifestările sale cele mai radicale. Deși inițial Francisc I tolerează hughenoții, mai târziu va începe să îi combată cu o deosebită asprime.

Calvinismul va fi îmbrățișat de un număr tot mai mare de oameni...

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in