Încheierea războiului și urmările acestuia

Războiul de 30 de ani s-a încheiat în 1648 prin semnarea Păcii din Westfalia. În cadrul acestei păci s-au semnat de fapt două documente: un tratat între Sfântul Imperiu Roman și Franța și un altul, între Sfântul Imperiu și Suedia. Prin pacea din Westfalia, se reafirmă prevederile păcii religioase din 1555 de la Augsburg, prin care confesiunile catolică și luterană erau tratate ca egale, și se extind asupra confesiunii calvine:

„Și pentru toate celelalte lucruri trebuie să existe o egalitate exactă și reciprocă între toți Electorii, prinții și Statele, aparținând uneia sau alteia din religii; în așa fel încât ce este just pentru o parte să fie just și pentru cealaltă.”
(Clauzele religioase ale tratatului de la Osnabrück)

În urma războiului, Sfântul Imperiu Roman suferă numeroase pierderi umane și materiale, atât din cauza conflictului propriu-zis, cât și datorită foametei și epidemiilor. Germania devine propriu-zis un conglomerat de aproximativ 350 de state, fiecare dintre acestea având dreptul de a-și alege propria confesiune. Vechile libertăți germane sunt reconfirmate prin pacea westfalică, însă împăratul nu poate lua nici o hotărâre de unul singur, ci doar cu acordul Dietei. Austria încearcă să își făurească un imperiu de sine stătător.

Totodată, Franța va deveni una dintre cele mai influente țări din Europa. Ea controlează Alsacia și unele principate germane, iar circulația pe Rin se desfășoară în avantajul său. Franța, împreună cu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in