Lumea geto-dacilor

Pentru a putea vorbi de lumea geto-dacilor, trebuie să ne oprim asupra tracilor. Trebuie să știi că tracii erau organizați din punct de vedere social în triburi, care erau conduse de regi. Între triburile trace aveau loc adesea confruntări. Dintre triburile trace cele mai importante amintim: moesii, tribalii, besii, odrisii, daco-geții. Dintre aceștia, triburile care se stabilesc la nord de dunăre sunt cele ale daco-geților. În lecția noastră despre ”Lumea geto-dacilor” vei avea ocazia să citești pe larg atât despre traci, cât și despre societatea dacilor, cei mai importanți conducători, precum și cele mai marcante evenimente din istoria geto-dacilor.

Așadar, accesează lecția noastră ”Lumea geto-dacilor”. 

Tracii erau o populaţie de origine indo-europeană care s-au stabilit în mileniul al II-lea î.Hr. în peninsula Balcanică, mai precis în spațiul delimitat de Marea Neagră, Marea Egee și Carpații Nordici. Tracii sunt menționați pentru prima dată în scris în secolul al VIII-lea î.Hr. în operele lui Homer care vorbește de un anume rege trac Rhessos. Ulterior, vom dobândi mai multe informații de la scriitorii și istoricii greci sau latini precum Herodot, Strabon ș.a.

 „Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după acel al inzilor. Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, el ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile, după socotinţa mea. Dar acest lucru este cu neputinţă şi niciodată nu se va înfăptui. De aceea sunt aceştia slabi. Tracii au mai multe nume, după regiuni, dar obiceiurile sunt cam aceleaşi la toţi, afară de geţi, trausi şi de acei care locuiesc la nord de crestonai.” - așa descria Herodot neamul tracilor (Herodot - Istorii, cartea V, paragraful 3).

Triburile tracice (secolul al V-lea î.Hr., înainte de războiul peloponesian)

Tracii erau organizați din punct de vedere social în triburi, care erau conduse de regi. Între triburile trace aveau loc adesea confruntări. Dintre triburile trace cele mai importante amintim: moesii, tribalii, besii, odrisii, daco-geții. Dintre aceștia, triburile care se stabilesc la nord de dunăre sunt cele ale daco-geților.

Tracii erau renumiți ca fiind buni luptători și de aceea îi regăsim ca mercenari în armatele elenistice și romane. Ocupațiile lor principale erau agricultura, viticultura, creșterea vitelor și mineritul. Ni s-au păstrat descrieri ale portului tracic, menționându-se că aceștia purtau haine confecționate din cânepă, căciuli din blană de vulpe iar în picioare încălțăminte din piele de căprioară. Religia tracilor era politeistă, Herodot menționând că tracii îi adorau pe Ares (zeul războiului), Dyonisos și Artemis, considerându-se descendenții acestora. Tracia era considerată în tradiția antică patria lui Ares.