Învățăturile iudaismului

Învățăturile iudaismului își au izvorul în relatările primelor cărți ale Vechiului Testament. Dumnezeu a creat lumea din nimic în 7 zile conform relatării din cartea intitulată Facerea/Geneza. Aceste zile nu sunt zile așa cum le avem azi (de 24 ore), ci sunt corespondentul unor ere. După crearea universului Dumnezeul îl crează pe om, bărbat și femeie, și îi pune pe aceștia în grădina Edenului, dându-le porunci pentru a viețui corect. Omul nu ascultă de porunca divină și este alungat din Eden, cu promisiunea unui eliberator din mrejele răului în care tocmai a căzut.

Dumnezeu stabilește cu poporul evreu (evreu vine de la „ivrim”, cel de peste râu – fluviul Eufrat) o legătură specială prin Avraam. Semnul acestei legături este circumcizia (tăierea împrejur) la 8 zile a băieților. Se continuă această legătură predilectă a lui Dumnezeu cu evreii prin urmașii lui Avraam: Isaac și Iacob.

Moise este însă cel care va fi ales să primească Legea de la Dumnezeu - Iahve (evreii se mai adresau lui Dumnezeu și prin apelativele: Elohim sau Adonai) pe muntele Sinai și să conducă poporul evreu prin pustiu timp de 40 de ani (până pe pământul făgăduinței, Canaan-ul, Țara Sfântă de astăzi). Legea dată pe Sinai conține ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in