Etnogeneza românească

Acceptarea faptului că pe teritoriul Daciei continuă să locuiască populația daco-romană contribuie la înțelegerea procesului complex de formare a poporului român şi a limbii române. Romanizarea a început cu mult înainte de ocuparea Daciei de către romani prin numeroasele contacte comerciale și militare dintre daci și romani, perioada de maximă intensitate a acestui proces având loc în perioada stăpânirii romane și continuând și după ce stăpânirea romană a încetat (pentru că Imperiul roman nu a întrerupt total contactele cu fosta sa provincie).

Etnogeneza este astfel un proces complex și ireversibil, care s-a desfășurat de-a lungul mai multor secole, având la bază continuitatea de locuire pe teritoriul românesc. Marea majoritate a populației continuă să trăiască la nordul Dunării, conviețuind cu migratorii ce aveau să pătrundă în zonă (goții, hunii, gepizii, avarii, slavii, bulgarii, turcii, tătarii). În susținerea acestui fapt vin numeroasele dovezi arheologice, iar mai târziu - de prin secolul al VII-lea - și diverse mărturii scrise.

Se remarcă astfel o continuitate a practicării agriculturii și meșteșugurilor, activități care sunt specifice unei populații sedentare, nefiind compati...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in