Rolurile statului de la Primul Război Mondial la Planul Schuman

Societatea postbelică

Evenimentele majore care au zguduit lumea în secolul al XX-lea, și anume Primul și al Doilea Război Mondial, au avut consecințe pe toate planurile, de la cel demografic la cel economic sau agricol și, nu în ultimul rând, la cel politic. Cele două războaie s-au finalizat cu pierderi umane imense, cu epuizarea resurselor economice, ceea ce a făcut necesar ca statul să se implice în refacerea economiei prin luarea de măsuri potrivite: refacerea producţiei, încheierea unor contracte, stabilirea preţurilor şi a salariilor etc. Societatea se confruntă cu fenomenul industrializării și urbanizării și, consecutiv acestora, cu migrarea populației în mediul urban; va avea loc o schimbare a raportului numeric al populației urbane în defavoarea celei rurale, o populație urbană constituită în principal din muncitori. Pe de altă parte, asistăm după Primul Război Mondial la apariția regimurilor totalitare în state precum Rusia, Germania și Italia.

Ca formă superioară de organizare a societății, statul își va organiza instituțiile și va înființa altele noi, în funcție de nevoile perioadelor parcurse, astfel încât rolul statului va crește direct proporțional cu dezvoltarea societății. Impunerea învățământului primar obligatoriu și gratuit, generalizarea serviciului militar obligatoriu, modernizarea armamentului, apariția unor elemente sporadice de protecție socială sunt doar câteva exemple ale evoluției societății și implicit a creșterii rolului statului în secolele XIX-XX.

Drepturi și protecție socială

Un alt aspect în care rolul statului este esențial este cel al redistribuirii resurselor prin intermediul bugetului. Se observă astfel o creștere a fondurilor alocate pentru diverse cheltuieli ale guvernului și ale persoanelor din sectorul public în cazul majorității țărilor europene până prin 1950, și, de asemenea, o creștere a fondurilor destinate serviciilor sociale, în special în țări precum Marea Britanie, Franța, Suedia, Germania. Primul stat care va acorda și garanta prin Constituție după 1918 drepturi sociale cetățenilor săi va fi Germania. Astfel, cancelarul Bismark va iniția un veritabil sistem social în premieră în lumea europeană prin introducerea asigurărilor de sănătate (1883), a asigurărilor în caz de accidente (1884) s...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in