Biserica și școala în Evul Mediu și la începuturile modernității

În lecția ”Biserica și școala în Evul Mediu și la începuturile modernității. Construcția ecleziastică și implicare laică” îți vom da amănunte despre legătura dintre biserică și Evul Mediu precum și legătura dintre școală și Evul Mediu. În Țările Române, biserica și Evul Mediu au fost în strânsă legătură, sub semnul acesteia stând în principal educația, biserica, mai bine spus religia, fiind și un motiv invocat de multe țări pentru a porni război împotriva țărilor care nu împărtășeau aceeași religie. În această lecție ne vom concentra însă pe biserică și Evul Mediu și școală și Evul Mediu.

De ce studiem tema Bisericii și a școlii in Evul Mediu?

Studiem această temă deoarece este important să cunoaștem evoluția sistemului educațional românesc pe parcursul perioadei medievale. Astfel, în epoca medievală şcoala a funcţionat inițial pe lângă biserici şi mănăstiri și era destinată pregătirii personalului clerical.

Odată cu urbanizarea se remarcă și apariția școlilor orășenești cu elemente laice. La sfârșitul secolului al XII-lea se constituie în Europa universitățile, instituții de învățământ reprezentative pentru Evul Mediu și baza universităților moderne de mai târziu.

În Moldova și Muntenia limba studiată și utilizată era slavona, iar în teritoriile românești ajunse sub stăpânirea maghiară, limba învățată în școli era limba latină. Sub influența Iluminismului și a Reformei asistăm la generalizarea folosirii limbilor materne.

Tiparul a facilitat multiplicarea cărților și astfel a dus la dezvoltarea învățământului. Accesul tinerilor români la educația în centrele universitare din Occident va determina însușirea de către aceștia a ideilor reformatoare ale vremii, responsabile de schimbările modernizatoare petrecute în Țările Române, precum și la intensificarea eforturilor de dezvoltare a învățământului superior românesc.

Totodată, în această lecție vei găsi informații despre eforturile de organizare și dezvoltare a învățământului românesc, modelul urmat fiind cel al sistemului educațional european.​

Citește această lecție pentru a afla mai multe despre școală și Evul Mediu precum și despre biserică și Evul Mediu. 

În perioada Evului Mediu Biserica a reprezentat instituția care a avut rolul de principal factor al culturii și învățământului, indiferent de regiunea geografică a Europei. Această realitate poate fi ușor explicată prin faptul că în epoca medievală şcoala a funcţionat inițial pe lângă biserici şi mănăstiri. Instituțiile ecleziastice construiau și îngrijeau școlile la început destinate doar pregătirii viitorului personal clerical: citeți, preoți, călugări; preocuparea principală era accesibilitatea la textul Sfintei Scripturi, la cărțile destinate ritului religios și la reproducerile din scrierile patristice...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in