Taberele celui de-al Doilea Război Mondial

Formarea alianțelor înainte de război

Apropierea graniței cu Germania și politica ofensivă militară a acesteia a determinat la 23 martie 1939 România să semneze tratatul economic cu Germania la Bucureşti. Acest acord era semnat pe o perioadă de cinci ani și defavorabil României, forțând adaptarea economiei ţării la cerinţele Germaniei, căreia îi asigura astfel mari cantităţi de petrol şi cereale. După încheierea tratatului economic bilateral cu Germania, Franța și Anglia au încheiat acorduri economice cu România, urmărind în fapt contrabalansarea tratatului cu Germania.

La 23 august 1939 se încheie la Moscova un tratat de neagresiune între Uniunea Sovietică și Germania: Pactul Ribbentrop-Molotov (cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler). Primul articol al tratatului prevedea că cele două părți se angajau să se abțină „de la orice act de violență, de la orice acțiune agresivă și de la orice atac, una împotriva celeilalte, în chip separat sau în comun cu alte puteri”. Pactul de neagresiune sovieto-german a împărțit, prin urmare, Europa între sferele de influență sovietice și naziste și a grăbit izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Anexa secretă a pactului Ribbentrop-Molotov prevedea dreptul U.R.S.S. de a ocupa Basarabia. Articolul 3 al acestei Anexe secrete prevedea: „În privinţa Europei sud-estice, Partea Sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea Germană îşi declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii”. Astfel, în vara anului 1939, asistăm la eșecul politicii de securitate colectivă; situația României era una dificilă, prinsă la mijloc între interesele celor două mari puteri și complet izolată diplomatic de aliații săi tradiționali.

La 1 septembrie 1939, prin atacul dezlănțuit al Poloniei de către Germania, începe Al Doilea Război Mondial. România avea să înregistreze mari pierderi teritoriale în vara anului 1940 și, în plus, datorită evoluției operațiunilor militare din vestul Europei, va fi constrânsă să semneze cu Germania „Pactul petrolului”. Termenii și condițiile tratatului obligau România să livreze Germaniei mari cantități de țiței, în timp ce Berlinul furniza românilor armament.

România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Anul 1940 poate fi privit ca fiind unul dintre cei mai tragici din istoria românilor. La 2...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in