Relațiile internaționale

Relațiile internaționale susținute de Țările Române (și mai târziu de România) au avut o influență majoră asupra situației politice, sociale și economice interne. Fie că au luptat defensiv sau ofensiv sau au apelat la diplomație, conducătorii români au făcut în mare parte tot ce au putut pentru ca integritatea teritorială să rămână intactă.

De asemenea, Țările Române / România au avut, nu de puține ori, un rol cheie în acțiunile politice, diplomatice și armate intreprinse de alte țări.

Citește mai multe despre acestea în manualul clasei a 12-a redactat de profesori competenți. Iată care sunt temele abordate în capitolul ”Relațiile internaționale”: