Caracteristici

Caracteristicile democrației

Ce înseamnă democrație? Conceptul de „democrație” derivă din cuvintele grecești: „demos”, denumire care reprezenta ”oamenii liberi cu drepturi politice depline în cadrul unui oraș” și „kratos”, care se traduce prin ”putere”. Astfel, democrația face trimitere la „puterea oamenilor liberi” într-un teritoriu definit (oraș, oraș-stat, regiune, stat națiune etc.). Originile democrației se regăsesc în organizarea politică pe care Atena a adopt-o pentru o perioadă în Antichitate.

Spre deosebire de prezent, democrația ateniană era mult mai puțin incluzivă, deoarece doar bărbații adulți care dețineau cetățenia ateniană se puteau bucura de drepturi și libertăți politice depline. Cetățenia se acorda, cel mai des, celor care aveau tatăl sau ambii părinți atenieni. Femeile, sclavii sau cei care era considerați străini nu puteau lua parte la viața politică a cetății. Astfel…

...

Istoricul liberalismului

Liberalismul clasic sau tradițional a apărut ca un produs al schimbărilor sociale, economice și religioase care au afectat Europa Occidentală la începutul Revoluției Industriale. Primii liberali au fost reprezentanți ai burgheziei (aici cu sensul de locuitori ai orașelor, în special comercianți și meșteșugari), care s-au opus vechiului sistem feudal bazat pe privilegii acordate aristocraților și intervenția Bisericii în guvernarea statului. 

Pentru o mai bună definire și înțelegere a liberalismului clasic, vom face o scurtă incursiune în ope…

...

Idei de bază ale liberalismului tradițional

Liberalismul clasic poate fi sumarizat cu ajutorul următoarelor concepte cheie:

  • Laissez-faire (piață liberă bazată pe legile cererii și ofertei)
  • Respectarea drepturilor naturale pentru toți indivizii: dreptul la viață, proprietate și libertate
  • Existența unui guvern ca necesitate împotriva haosului pe care libertatea absolută îl poate provoca, însă cu puteri clar trasate și limitate printr-un Contract social (viitoarea Constituție) între cei ce guvernează și cei guvernați
  • Împotrivire cu privire la vechile privilegii ale aristocrației, suveranilor și Bisericii

Cu alte…

...

Asemănări și diferențe dintre liberalism și alte ideologii politice

Există asemănări și diferențe între liberalism și alte ideologii de dreapta (libertarianism, neoliberalism) sau de stânga (socialism).

Liberalism și socialism

Spre deosebire de liberalismul clasic, socialismul susține intervenția statului în mersul economiei unui stat. De asemenea, adepții socialismului pun accentul pe asigurarea de către stat a …

...

Este democrația sinonimă cu liberalismul?

Liberalismul și democrația se aflau într-o strânsă legătură, la ca în prezent, în Europa secolelor al XIX-lea – XX-lea. Totuși, nu putem afirma că cele două sunt sau au fost sinonime în ansamblul setului de idei pe care le înglobează fiecare. Putem face o simplă paralelă între accentul care este pus pe conceptul de individ de către liberaliîn timp ce democrația vorbește despre puterea poporului sau majoritatea decide în procesul de luare al d…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in