De la Constituțiile comuniste la Constituțiile democratice

Informații generale

Principalele deosebiri dintre constituțiile comuniste (1948, 1952, 1965) și constituțiile anterioare (1866, 1923, 1938) sunt: 

  • Constituțiile de la 1866, 1923 și 1938 sunt constituții monarhice, forma de guvernământ fiind monarhia;
  • în Constituțiile de la 1866, 1923, 1938 forma de organizare a statului este Regatul, în timp ce în cazul celor comuniste este Republica;
  • în Constituția de la 1866 regimul politic era de tip liberal, în cea de la 1923 democratic, în cea de la 1938 autoritar, în timp ce în cele comuniste – totalitar.

Constituția din 1991 a reprezentat o schimbare majoră, fiind prima constituție democratică a României după aproape jumătate de secol de comunism.

Constituția din 1948

În 30 decembrie 1947 regele Mihai I este nevoit să abdice și, în condițiile autodizolvării fostului parlament și a preluării puterii de către comuniști, este adoptată o nouă Constituție în 13 aprilie 1948. Alcătuită după modelul Constituţiei sovietice din 1936, Constituţia din 1948 – prima constituție comunistă - avea la bază principiul suveranității populare (în locul celei naționale)

Un aspect interesant este faptul că în această Constituție se punea mai mult accentul pe prevederile economice decât pe cele politice. Așadar, prin intermediul Constituției comuniștii pregăteau trecerea economiei sub controlul exclusiv al statului.

Se proclamă Republica Populară Română (R.P.R.), în care organul suprem al puterii de stat, deci cel care deținea puterea legislativă, este Marea Adunare Naţională (M.A.N.). Puterea executivă şi administrativă aparținea Consiliului de Miniștri, care trebuia să răspundă în fața Marii Adunări Naţionale şi a Prezidiului acesteia. Puterea judecătorească era exercitată prin tribunalele şi judecătoriile populare și Curtea Suprem...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in