Statul și politica

Statul, ca formă de organizare politică cu puteri ce se exercită în limitele unui teritoriu, este o străveche creație a societății umane. În secolul al XX-lea, nu au apărut forme de stat noi, cu excepția celui totalitar, produs exclusiv al perioadei interbelice. S-a înregistrat însă o creștere deosebită a funcțiilor și rolului statului. 

În aceast capitol vom studia câteva dintre formele de organizare statală, respectiv ideologiile și doctrinele specifice fiecăreia, focusându-ne în mare parte pe teritoriul româniei, urmărind evoluția statului de la regimul totalitar din perioada interbelică până la formele de guvernare contemporane.