Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene

Omul a căutat mereu mijloace care să-i ușureze viața, fie ea personală sau profesională. În ultimele două secole, cele mai remarcabile inovații s-au înregistrat în domeniul tehnologiei. 

Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene a fost unul major, numeroase aspecte din viața de zi cu zi a omului îmbunătățindu-se considerabil. Fizicianul teoretician James Clerk Maxwell pune bazele electrotehnicii, astfel încât utilizarea puterii electrice primește noi valențe în cadrul utilizării casnice și industriale a energiei electrice, în telecomunicații, radio și televiziune, internet, tehnologii medicale, aviatice, navale etc.

În lecția noastră ”Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene” vei putea accesa informații cu privire la cei mai importanți cercetători în domeniul tehnic care, prin ideile sau prin invențiile lor, au reușit să schimbe lumea pentru totdeauna și să influențeze dramatic viața cotidiană.  

Așadar, nu ezita să parcurgi materialul nostru despre ”Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene” pentru rezultatele mai bune la clasă. 

A doua jumătate a secolului al XX-lea a adus schimbări majore în viața cotidiană a societății, majoritatea acestor schimbări fiind tributare tehnologiei. Fizicianul teoretician James Clerk Maxwell pune bazele electronicii și a magnetismului și urmat de inventatori precum Thomas Edison și Nikola Tesla, utilizarea puterii electrice primește noi valențe în cadrul utilizării casnice și industriale a energiei electrice, în telecomunicații, radio și televiziune, internet, tehnologii medicale, aviatice, navale etc. Se remarcă scurtarea drumului de la cercetarea ștințifică la punerea în aplicație a invențiilor și descoperirilor, fapt care determină apariția unor noi produse destinate societății de consum și care se finalizează astfel cu schimbarea esențială a vieții oamenilor.

James Clerk Maxwell

Datorită acestui proces al aplicabilității rapide a invențiilor se constată o creștere a productivității muncii și a nivelului de trai, prețurile devenind accesibile unei pături tot mai largi a societății. Astfel, frigiderul, aspiratorul, mașina de spălat automată, cuptorul cu microunde, radioul, televizorul, computerul sunt aparate electrocasnice ce se regăsesc în aproape toate gospodăriile. Se disting doar modele din ce în ce mai diversificate și mai performante, care se reflectă în prețul produselor și realizează o diferență între categoriile de utilizatori.

Comunicațiile sunt un alt domeniu în care performanțele cercetării sunt relevante și care reușesc să aducă schimbări importante în viața cotidiană. Telefonul este un obiect care își găsește locul în fiecare locuință. Telefonia mobilă câștigă tot mai mult teren. Sistemul de antene și undele radio utilizate au o arie de acoperire globală. S-a implementat un sistem conectat la sateliții artificiali ai Pământului (GPS – Global Position System) care indică locația utilizatorului în momentul conectării. Imaginile transmise prin satelit sau internetul permit comunicarea în timp real fără cabluri (dispozitivele Bluetooth, microfoanele fără fir, rețelele wireless etc.).

Invenția computerului

Invenția care a reușit să își imprime însă cel mai puternic amprenta asupra vieții cotidiene a societății la sfârșitul secolului al XX-lea este fără doar și poate computerul.  Prima “mașină de calcul” a fost creată de Charles Babbage în anul 1822 și, deși intenția sa a fost de a crea un aparat care să calculeze diferite probleme de matematică, el a conceput un aparat care a stat la baza computerului de astăzi. Astfel Babbage este socotit  inventatorul primului computer, mașina sa fiind primul aparat programabil, analitic, complet automat.

Charles Babbage

Computerul însă, așa cum îl cunoaștem astăzi, este o invenție datorată omului de știință englez Alan Mathison Turing. În anul 1953 IBM (Internațional Business Machines) a lansat modelul de calculator electric numit 701, primul calculator care a fost produs în masă. Monitorul și mouse-ul au transformat computerul în personal computer – PC; i s-au adăugat rând pe rând imprimante cu tuș sau cu laser, webcam, toate având menirea să îl facă mai practic.

Utilizarea computerului a dus la apariția unor segmente economice noi, precum domeniile hardware (legate de componentele, piesele computerului), software (legate de soft, de programele care îl fac funcțional) etc., în primul caz remarcându-se compania IBM, în cel de-al doilea compania Microsoft. Folosirea sa pe scară largă a determinat apariția și extinderea sistemelor multimedia, acestea îmbinând tehnologia electronică cu telecomunicațiile.

Computerul este folosit actualmente în aproape toate domeniile: tehnoredactare, bază de stocare și prelucrare a datelor, în proiectare, industrie, educație, sănătate ș.a.m.d. Lansarea rețelei www (World Wide Web) în anul 1991 a permis accesul la comunicare între utilizatorii de internet - „internauții” - de pretutindeni. Cartea este un alt domeniu atins de invenția computerului, astăzi accesul la educație fiind facilitat de numeroase cărți în format electronic și de bibliotecile virtuale.