Reformele fanariote

Informații de bază

Epoca fanariotă poate fi numită pe bună dreptate „epoca reformelor”, întrucât de-a lungul acestei perioade (1711-1822) toate sectoarele vieţii sociale românești: administrația, justiția, cultura, biserica și relaţiile agrare au fost restructurate, urmând drumul modernizării. 

Societatea românească a început alinierea la civilizația occidentală prin ideologia și cultura românească încă din secolul al XVII-lea, în timp ce statul și instituțiile acestuia au cunoscut modernizarea abia la mijlocul secolului al XVIII-lea prin măsurile reformatoare ale domnilor fanarioți luminați. Economia și structurile societății românești au beneficiat de pe urmele acestor reforme de modernizare abia la începutul secolului al XIX-lea.

Eforturile reformismului și modernizării au fost canalizate spre integrarea la ritmul evoluției istorice a Occidentului, în paralel cu încercarea de desprindere de legăturile cu Orientul. S-a urmărit dezvoltarea structurilor urbane și a capitalismului în viața economică, asimilarea progreselor făcute de lumea occidentală în domeniul științific și intelectual și, nu în ultimul rând, adoptarea modelului politic reprezentativ proclamat de drepturile și libertăţile cetățenești.

Astfel, în perioada domniilor fanariote, modernizarea societății românești a început prin reforme ale statului ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in