Țările Române și problema orientală

Ai de pregătit un referat pe tema problemei orientale? Ai primit un subiect la teză având ca tema problema orientală și nu ai avut suficiente cunoștințe pentru a răspunde corect? Citește acum pagina noastră despre această temă și cu siguranță informațiile pe care le vei găsi te vor ajuta să cunoști în profinzime tema problemei orientale.

De ce studiem tema problemei orientale și legătura cu Țările Române?

Importanța studierii acestei teme reiese din aspectele pozitive pe care epoca fanariotă le-a avut asupra societății românești, și anume modernizarea legislației și reformele întreprinse de domnii fanarioți iluminați precum Constantin Mavrocordat. Înlăturarea domniilor fanariote și revenirea la domnii pământeni a făcut posibilă redactarea Regulamentelor Organice, care au jucat rolul unei constituții pentru cele două Țări românești și au favorizat unificarea administrativă și politică a Principatelor.

Secolul al XVIII-lea este marcat de regimul fanariot, care s-a instaurat în 1711 în Moldova și în 1716 în Țara Românească. Regimul fanariot a însemnat accentuarea dominației otomane, întrucât domnii fanarioți erau investiți de către sultan. Cu toate acestea, unii domnitori au încercat pe cât posibil să modernizeze Țările Române, un bun exemplu fiind Constantin Mavrocordat. Printre reformele pe care Constantin Mavrocordat le-a înfăptuit amintim reforma fiscală, reforma justiției și, poate cea mai importantă, reforma socială prin care a desființat șerbia.

Te sfătuim să citești în continuare lecția noastră despre Țările Române și problema orientală pentru a afla mai multe despre regimul fanariot și reformele lui Constantin Mavrocordat.

Domnii fanarioți

Secolul al XVIII-lea este perioada r...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in