Revoluția industrială

Revoluția Industrială este considerată a fi unul dintre cele mai importante și reformatoare evenimente din istoria omenirii. Aceasta a adus schimbări radicale în modul în care are loc procesul de producție al bunurilor, precum și în modul în care oamenii lucrează și își desfășoară viața de zi cu zi, în economie și în societate în ansamblu.

Revoluția Industrială nu s-a rezumat doar la domeniul industriei, ea s-a extins și în alte ramuri precum ramura socială, tehnologică și artistică. Începută în Anglia, revoluția a cuprins rapid și celelalte state europene, dar și statele celorlalte contin…

...

Ce este Revoluția Industrială?

Revoluția industrială reprezintă acel proces declanșat la finele secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, inițial în Anglia, apoi încet-încet și în celelalte țări: Franța, Germania, Statele Unite ale Americii. Procesul industrializării a presupus, odată cu inventarea mașinii cu abur, trecerea de la producția manu…

...

Societatea preindustrială

Lumea de dinaintea Revoluției Industriale era un loc foarte diferit în comparație cu societatea pe care o cunoaștem în prezent. Înainte de secolul al XVIII-lea, majoritatea oamenilor trăiau în comunități rurale și se ocupau cu activități agricole, agricultorii alcătuind mai mult de trei sferturi din totalul populației. Relațiile feudale, rămase relativ neschimbate timp de secole, au încurajat o legătură strânsă a marii majorități a locuitorilor cu muncile agricole, fără însă a încuraja accesul la educație în rândul maselor, spiritul inovator sau progresul științei. 

Agricultura în Evul M…

...

Primul val al Revoluției Industriale

Primul val al Revoluției Industriale a fost caracterizat prin dezvoltarea mașinilor cu abur, a tehnicilor de fabricație industriale și a sistemelor de transport. Astfel, pentru a ne face o idee despre cum s-a ajuns la conceperea și îmbunătățirea funcționării mașinii cu abur, dar și a altor invenții importante, vom trece în revistă un scurt istoric al  acestora. 

Ideea unui mecanism acționat prin puterea aburului a fost prezentă încă din Antichitate. Matematicianul și inventatorul grec Heron din Alexandria a fost primul care a reușit să creeze  unmecanism de acest gen, în secolul I d. Hr. Abia la sfârșitul secolului al XVII-…

...

Al doilea val al Revoluției Industriale

Cel de-al doilea val al Revoluției Industriale s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 1870 și Primul Război Mondial. Acesta a avut la baza avansul tehnologic, investițiile masive în infrastructură și creșterea cererii de produse manufacturiere. Inovațiile tehnologice precum electricitatea, telefonia și rafinarea petrolului au conectat toate continentele, accelerând procesul de producție la nivel global. De asemenea, guvernele și investitorii au investit în îmbunătățirea  rețelelor de transport și comunicații, ceea ce a accelerat circulația mărfurilor și a informației. Pentru a ne face o imagine mai  clară asupra acestor schimbări majore vom realiza o scurtă prezentare în următoarele paragrafe.

Unul dintre cele mai importante evenimente care au avut loc în cel de-al doilea val al Revoluției …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in