Răspândirea iluminismului

Cartea ca element principal

Curentul iluminist a cunoscut un real avânt, răspândindu-se spre sfârșitul secolului al XVIII-lea în întreaga Europă, dar și în America. Calea preferată de răspândire a constituit-o cartea, difuzarea scrierilor filosofilor iluminiști ilustrând rolul important al informării, al educației. Ideile iluministe pătrund în societate prin intermediul presei, al diferitelor broșuri, dar și prin opere de mare amploare, între care trebuie să menționăm celebra Enciclopedie iluministă. Enciclopedia franceză a apărut sub îngrijirea lui Denis Diderot și a lui Jean Le Rond d'Alembert, dar la alcătuirea ei și-au adus contribuția numeroase spirite iluministe ale vremii precum Voltaire sau J.J. Rousseau; lucrarea a întrunit în perioada 1751-1765 un număr de 17 volume publicate, ulterior ajungând la 35 de volume.

Interesul pentru lectură va duce la apariția librăriilor, a saloanelor de lectură și a bibliotecilor publice. Apar și se dezvoltă noi medii de socializare, precum academiile, cafenelele, saloanele, francmasoneria, reunind oameni cu preocupări și idealuri comune. Răspândirea iluminismului și a ideilor sale a fost favorizată de adevărata modă a folosirii limbii franceze de către elitele intelectuale și sociale ale vremii din întreaga Europă.

Denis Diderot

Literatura iluministă

În ce privește literatura, gânditorii iluminiști au excelat și în acest domeniu, indiferent de genul abordat. Nume precum Volataire, J...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in