Revoluții în Europa (1848)

Revoluția în Franța

Izbucnită inițial în Italia, revoluția a cuprins apoi rând pe rând celelalte țări ale Europei: Franța, Austria, Germania, Transilvania, Moldova și Țara Românească.

În Franța revoluția a izbucnit la 22 februarie 1848. Mișcarea a fost declanșată de opoziția republicană, guvernul încercând să o reprime într-un mod brutal, cu ajutorul armatei. Revoluționarii  au ocupat palatul regal și au incendiat tronul iar regele Ludovic-Filip a fost silit să abdice, la 25 februarie fiind proclamată republica (a II-a). Republicanii au format un guvern provizoriu și au emis un număr de decrete, prin care se introduceau o serie largă de drepturi și libertăți cetățenești, votul universal, dreptul de muncă ș.a. De asemenea, pentru a oferi de lucru șomerilor, au fost înființate Atelierele Naționale, muncitorii care lucrau aici fiind plătiți de către stat.

Ludovic-Filip...

Revoluția în Imperiul Habsburgic

Mișcarea revoluționară s-a răspândit și în statele vecine, precum Imperiul Habsburgic. În primăvara lui 1848 revoluția găsește imperiul în plin absolutism, consolidat și apărat de cancelarul Metternich. În pragul izbucnirii revoluției, Imperiul habsburgic era un veritabil ansamblu de popoare, precum italienii, slovacii, cehii, polonezii, sârbii, croaţii, ucrainenii, ungurii, românii – popoare care îndurau tot mai greu asuprirea națională a habsburgilor și a nobilimii austriece sau maghiare. Situația economică a Imperiului nu era foarte înfloritoare, țărănimea suferind din cauza lipsei pământurilor și a libertăților....

Cancelarul Metternich

Revoluția în Germania

După ce ocupația franceză a fost înlăturată, statele germane au cunoscut un avânt economic, dezvoltându-se burghezia. Înrăutățirea situației economice și sociale din perioada crizei economice a determinat poporul german să iasă în stradă în primăvara lui 1848. Între cererile revoluționarilor menționăm o serie de libertăți sociale, economice și politice, precum și unificarea statelor germane. Izbucnită în statele germane din sud, mișcarea revoluționară se va extinde apoi în întreaga Germanie...

Revoluția în Italia

Idealurile revoluționare în peninsula italică se asemănau cu ale celorlalte popoare europene: libertăți și drepturi sociale, economice și politice, ieșirea de sub asuprirea străină și unitatea țării – în urma Congresului de la Viena (1815) Italia a fost împărțită în șapte state aristocratice (în care conducerea aparținea regimurilor absolutiste ce se sprijineau pe aristocrația funciară). Regatul Piemontului și Sardiniei, în nord, reușea să reziste presiunilor habsburgice...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in