Teoria cinetico-moleculară

Teoria cinetico-moleculară reprezintă nucleul teoretic al termodinamicii. Ea stă la baza celor mai multe formule ale acestei ramuri a fizicii. 

Deși a fost dezvoltată după apariția motoarelor, această teorie a contribuit atât la îmbunătățirea motoarelor, cât și la înțelegerea fenomenelor termice și ale transformărilor care au loc în interiorul motoarelor pe bază de combustie. 

Agitația termică 

Definiție: Mișcarea dezordonată și continuă a particulelor unei substanțe se numește agitație termică.

Caracteristici 

1. Agitația termică depinde de temperatură (este direct proporțională cu aceasta). Așadar, când temperatura atinge valoarea de 0 absolut (0 Kelvin), agitația termică încetează. 

2. Doar particulele substanțelor lichide, gazoase sau a celor aflate în stare de plasmă prezintă agitație termică. 

3. Particulele corpurilor solide nu prezintă agitație termică, deoarece acestea au poziții fixe și nu se pot mișca liber în interiorul solidului. 

4. Mișcarea particulelor aflate în agitație termică, deși aparent spontană, respectă în totalitate legile mecanicii. 

5. În mișcarea particulelor nu există o direcție privilegiată. Acestea se mișcă, în medie, la fel pe toate direcțiile din spațiu. 

Gazul ideal 

Definiţie: Gazul ideal este gazul ale cărui particule (atomi sau molecule) sunt considerate puncte materiale aflate în mișcare haotică și care nu interacționează la distanță unele cu altele prin forțe intermoleculare, ci interacționează între ele și cu pereții incintei în care se află doar prin ciocniri perfect elastice.

Caracteristicile gazului ideal 

1. Gazul este format dintr-un număr foarte mare de particule identice (molecule sau atomi). 2. Dimensiunile moleculelor sunt mici în comparație cu distanțele dintre ele, astfel că ele pot fi considerate puncte materiale. 

3. Moleculele se află într-o mișcare haotică continuă. Mișcarea fiecărei molecule, luată separat, se supune legilor mecanicii clasice. 

4. Forțele intermoleculare se neglijează. Moleculele se ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in