Lock

Curentul continuu

Lock

Gruparea rezistoarelor

Gruparea rezistoarelor se poate efectua în serie sau în paralel.

a) Conexiunea serie

Figura 1. Conexiunea ăn serie a rezistoarelor

Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în serie dacă aparţin aceleiaşi ramuri dintr-o reţea electrică. 

Rezistoarele grupate în serie sunt parcurse de acelaşi curent electric I. 

La bornele fiecărui rezistor se va regăsi câte o tensiune U1; U2 şi U3, încât se poate scrie: U=U1+U2+U3;

Conform legii lui Ohm, pentru fiecare rezistor se poate scrie:

U1 = I · R1;  U2 = I · R2;  U3 = I · R3  

sau 

U=I(R1+R2+R3)

Aplicând aceeaşi lege la circuitul echivalent:

U = I·RS ;

Rs=R1+R2+R3

Generalizând această relaţie pentru n rezistoare se obţine relaţia următoare:

R_{S}= \sum_{k=1}^{n} R_{k}

Rezistenţa echivalentă Rs este întotdeauna mai mare decât oricare dintre rezistenţele Rk .(Prin legarea în serie a mai multor rezistoare rezistenţa echivalentă este mai mare decât cea mai mică dintre rezistoarele care participă la grupare).

b) Conexiunea paralel (derivaţie)

Figura 2. Conexiunea paralel (derivaţie) a rezistoarelor

Rezistoarele grupate în paralel au aceeaşi tensiune la borne. Conform legii I a lui Kirchhoff: I=I1+I2+I3

Conform legii lui Ohm, pentru fiecare rezistor se poate scrie:

I=\frac{U}{R_{1}}+\frac{U}R_{2}+\frac{U}R_{3}

I=U(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}R_{2}+\frac{1}R_{3})

I=\frac{U}{R_{p}}

\frac{1}{R_{p}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}R_{2}+\frac{1}R_{3}

sau generalizând pentru n rezistoare: 

\frac{1}{R_{p}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_{k}}

Rezistenţa echivalentă Rp este întotdeauna mai mică decât oricare dintre rezistenţele Rk.

Ex.: Dacă se conectează în paralel rezistoarele R; 2R; 3R se obţine rezistenţa echivalentă Rp de valoare: 6R/11.

Pe baza celor două tipuri de legări: serie, paralel se poate efectua şi legarea mixtă a rezistoarelor.

Tranzistorul cu efect de câmp

Tranzistorul cu efect de câmp (TEC) este un tranzistor unipolar pentru că în interiorul lui conducţia electrică este asigurată de un canal semiconductor cu un singur tip de purtători de sarcină: fie electronii, fie golurile.

Se numesc „cu efect de câmp” deoarece intensitatea cure...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in