Compuși halogenați

...

Clasificarea compușilor halogenati

Proprietățile compușilor halogenați depind de tipul de halogenului, de câți atomi de halogen din moleculă, de tipul radicalului hidrocarbonat de care se leagă halogenul și de modul în care se poziționează atomii de halogen în catenă.

Așadar, compușii halogenați se clasifică astfel:

După natura halogenului

După natura …

...

Reactivitatea

Reactivitatea compușilor organici diferă. Astfel, unii compuși organici sunt mai reactivi decât alții.

                                                    R-F,  R-Cl, R-Br,  R-I

                                                     crește reac…

...

Proprietăți chimice

Citește în continuare informații utile despre proprietățile chimice ale compușilor halogenați.

Hidroliza în mediu bazic

Reacția de hidroliză este reacția care are loc cu scindarea unei legături carbon-nemetal sub influența apei. În majoritatea cazurilor aceste reacții sunt de substituție și sunt catalizate de acizi tari (H2SO4, HCl) sau de baze tari(NaOH, KOH).

  • Compus monohalogenat alcooli

                                                           NaOH

  CH3-Cl+2H-OH                 CH3-OH+ 2HCl

      clorura de metil               metanol       acid clorhidric 

 

  • Compus dihalogenat compuși carbonilici (aldehide sau cetone)

                                                          NaOH                                -H2O

CH2-Cl2+2H-OH             [CH2-(OH)2]             …

...

Proprietăți fizice

  • Sunt gaze, lichide și solide (DDT).
  • Sunt subsțante nepolare sau slab polare deoarece legatura C-X este polară, dar datorită geometriei…

...

Exerciții cu compuși

Aici vei găsi o serie de exerciții cu compuși halogenați.

Exercițiul 1. 

Scrieți denumirile următorilor compuși halogenați: CH3-Cl, CH3-CH2-Br, CH3-CH2-CH2-Cl

  • CH3-Cl - clorometan (explicație: hidrocarbura din care s-a format compusul este CH4-metan, iar halogenul este clor - cloro)
  • CH3-CH2-B…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in